Mauritz TISTEL√Ė

 

Mauritz TISTELÖ, Sverige

Född i Umeå 1967, lever och verkar i Göteborg

 
Mauritz Tistelö är performancepoet. Han arbetar i de utrymmen där den fysiska aktionen och det talade ordet möts. När det talade ordet och kroppens agerande inte hör ihop med varandra, inte passar in i den vedertagna bilden eller den sociala kontexten, då uppstår den form av levande poesi som Tistelö kallar för poesiperformance. ” Jag är intresserad av när du säger en sak och gör en annan, jag ser det som en väg att undkomma den rådande koden eller en möjlighet att ändra den så kallade verkliga situationen.” Han involverar ofta andra personer i sitt arbete. Det är överraskande, politisk, smärtsam poesi blandad med vardaglig humor. Mauritz Tistelö organiserar Absurd Festivalen för poesiperformance i Göteborg och är medlem i performance-gruppen Ahoi.
 
 
Mauritz Tistelö är utbildad i Fri konst vid Akademi Valand i Göteborg och på Skrivarskolan på Biskops-Arnö. Han har deltagit i konstutställningar, spoken word festivaler, poesi och performance festivaler på många platser i Sverige, och också i Finland.