Tomas Ruller

 

Tomas Ruller, Tjeckien

Född 1957, bor och verkar i Brno.

Tomas Ruller studerade skulptur vid Kontakademin i Prag där han tog examen 1982. Hans tidigare performance verk behandlade hans egna direkta erfarenheter av politiskt förtryck och censur, dvs av att bli stämd för att göra performances, samt att hindras från att genomföra verk på Documenta 8 i Kassel av de tjeckoslovakiska myndigheterna genom att få sitt pass beslagtaget.

Ruller var med om att grunda de europeiska performancekonst rörelserna "School of Attention / East - West Study Project" 1983-1986 och "Black Market" 1986-1990. Han var också aktiv i motståndet och i konstnärernas politiska kampanj mot "status quo" i de parallella kulturnäten "Öppen Dialog" och senare i "Civic Forum", som har blivit symboler för demokratisk omvandling och europeisk integration mellan Öst och Väst.

Sedan 1989 har han ställt ut och genomfört performances i många europeiska länder, Israel, Kanada, Japan, USA (bland annat New York, Los Angeles och San Francisco), hans arbete har publicerats i bl.a. Artforum, Art & Design (Performance Art in the 90's), High Performance, Performance, Inter, och han har presenterats i böckerna Performance since 1960 samt Performance - Ritual - Process.

Sedan 1992 har han varit chef för Video-Multimedia-Performance Faculty of Fine Arts vid University of Technology i Brno, för vilken han utsågs till rektor 1998.

Tomas Ruller syftar i sina verk till att skapa alternativa sätt att tänka, genom att ständigt konfrontera systematiseringen av konst och liv. Några av Ruller tidsmässigt längre performances följer ett utstuderat script som förenar inslag av traditionella mytologier med den moderna upplevelsen av socialt förfall. I sitt arbete använder Ruller foto, video och andra media för att berika sitt visuella språk, vilket skapar en bräcklig och meditativ atmosfär avbruten med stunder av fara och risk, ofta genomförda med stor humor.

För mer information, besök gärna Tomas Rullers website.

Tomas Ruller.
Tomas Ruller.