Hsia-Fei CHANG

 

Hsia-Fei CHANG, Taiwan/Frankrike

Född 1973, bor och verkar i Paris.

Hsia-Fei Chang föddes tvärvetenskaplig och kommer från en generation som fick sin undervisning lånad från flera kulturer. Hon valde en utbildning som har präglats av generationer av konstnärer som trängt in i alla områden från konstnärlig produktion till distribution. Hennes karaktär går snabbt från ett uttryck till ett annat, i ett förhållande som relaterar till tid utan att för den skull ge intryck av att förlora sin bekymmersfria ledighet.

Hsia-Fei Chang jonglerar med de element som hon väljer att analysera och inkarnera. Hon kan i lika hög grad arbeta med bilden av en häst och en sadel, röda blommor som orden från en sång, ett fragment av sin kropp eller för den delen med index som indikerar folkets frånvaro.

Hon visar oss våra egna begränsningar i vår intimitet med andra och med oss själva. Hsia-Fei Chang är som sagt gränsöverskridande och arbetar i alla olika konstnärliga medier från performance, installation, sång, amatörfilm, video eller för den delen fotografi.

Som den franska kritikern Evelyne Jouanno har påpekat är ”Hsia-Fei Chang mindre intresserad av att återta en identitet än att utmana de stereotyper som begränsar kvinnor i västerländska samhällen, hon approprierar olika kvinnliga karaktärer för att störa betraktarnas egna antaganden”.

LIVE ACTION presenterar Hsia-Fei's verk för första gången i Sverige.

Chang3