COMMON GROUND

Live Action presenterar performancekonst i det offentliga rum som tillhör oss alla. Vi använder det dagligen, alla har tillgång till det. Det är en plats till vilken vi alla tillhör på ett eller annat sätt, oberoende av vår sociala eller etniska bakgrund, kön, utbildning eller för den delen ekonomiska situation. Det är vår gemensamma mark.

Av dessa skäl är det ett öppet rum som genom sin existens kan användas för att främja en kulturell demokrati som ger alla tillgång till nutida konst. Något vi svarar på i praktiken genom att ge alla människor möjligheten att erfara de befriande egenskaper som är inneboende i performancekonsten.

Välkomna att upptäcka och erfara konstverken vid Common ground som äger rum på Kungstorget lördagen den 31 maj från kl. 12.00 till 15.00, och vid Götaplatsen/Stadsbiblioteket söndagen den 1 juni kl. 12.00 till 14.00.

Ali Al-Fatlawi. Common Ground. Live Action 8. 2013 © Roland von der Emden.