Stein HENNINGSEN

 

Stein HENNINGSEN, Norge

Född 1962, bor och arbetar på Svalbard, Norway.

Stein Henningsen är en etablerad performancekonstnär som sedan 2001 har presenterat sina verk i en mängd biennaler, festivaler och event i Frankrike, Kanada, Italien, Sverige, Tyskland, Tjeckien, USA, Kina och naturligtvis Norge. 2015 startade han performancekonst festivalen Arctic Action på Svalbard som omedelbart blev en konstnärlig succé i Arktis.

I sina performance verk utgår Henningsen såväl från det intimt personliga som från politiska, sociala, ekonomiska och klimat frågor. Han växte upp i Svalbards harsh miljö, bland gruvarbetar och isbjörnar, nära Nordpolen där man behöver ta med sig ett vapen för att gå och handla pga isbjörns risken.

En omedelbar närhet till naturen i dess mest majestätiska form, men också till liv och död, som helt klart har påverkat honom i hans konstnärliga skapande. Hans första betydande verk skapade han 2004 när han turnerade över hela Europa med performancen och installationen, Crosses of Liberty, en liten kyrkogård med 24 exakta repliker av gravkors från den amerikanska kyrkogården i Normandie. En kommentar och direkt kontrast till hur George W Bush utnyttjade de fallna hjältarna från andra världskriget för att justifiera kriget i Irak. Sedan dess har Henningsen fortsatt att skapa verk som tar upp nutida politiska frågor i synnhert klimatfrågor som den växthuseffekt han dagligen lever och ser resultatet av i Arktis. Men inte enbart. Ett annat viktigt tema i hans œuvre är kärlek, som han tar upp i ytterst enkla, känsliga och rörande bilder, för att åskådliggöra dess avgörande betydelse och vikt i våra liv som människor. Som drivkraft för liv likaväl som död.

Som Henningsen uttrycker det ”dagens samhälle och världen vi lever i är skapat på de värderingar och val som gjordes av våra mödrar och fäder och tidigare generationer. Vi formar alla idag våra barns och kommande generationers framtid. Våra val bestämmer våra liv. Trots detta är vi förmodligen mer påverkade av de val vi inte gör…”

Play video

Stein-Henningsen
Stein Henningsen