Paul Couillard

 

Paul Couillard, Kanada

 

En man med erfarenheter – Paul Couillard har arbetat som konstnär, kurator och kulturteoretiker sedan 1985, med fokus på performancekonst som inslag i installatio- ner och olika medier. Han har skapat över 200 tillfälliga installationer för performance i 20 olika länder, både själv och i kollaboration. Hans konst ämnar att adressera trauman genom att utforska våra kropp som kärl för sensation, erfarenhet, kunskap och själ. Han har ett särskilt intresse i att betänka de delade gränserna för våra enskilda existen- ser, och letar efter ett slags språk som kan uttrycka våra komplexa lager levnads- berättelser och kulturella tillhörighet som samtidigt ifrågasätter uppfattningen kring delade och universella erfarenheter.