Julien Blaine

 

Julien Blaine, Frankrike

 

Julien Blaine är en av de mest besynnerliga personligheterna inom fransk poesi. Arvtagare till både Dada och Lettrism, det var ursprungligen ett mycket stort antal experiment som syftade till att bryta traditionella semantiska diskurser och användningen av ett automatiskt språk som ledde in Julien Blaine i performancekonsten. Hans verk känetecknas av poesi, semiotik, ljudpoesi, gärna spektakulära på sitt sätt, som starkt vädjar till en kroppslig närvaro, röst modulering, liknande det sätt som används inom nutida musik. Blaine är en av de ledande utvecklarna av fransk performancekonst och som tar begreppet ur de anglosaxiska händerna och formar om på nytt.
Gesten, andning, energi, är det som präglar Julien Blaines performances.
Förutom att hans dikter är metafysik, skapar han semiotik av poesi, han blir poesin med hela sin kropp, för att förlänga tanken bortom orden. Detta framgår i hans poetiska arbete som är oskiljaktig från sitt åtagande till "poesi" i allmänhet. På sina resor världen runt de senaste årtiondena skänker han sin röst åt "motståndsmän/kvinnor, oliktänkande, offer för de mest totalitära regimer.  Julien Blaine är medskapare av det internationella centret för Poesi Marseille och AC (Ventabren Contemporary Art). Grundare av tidskriften Doc (k) ar (som sedan övertogs av Akenaton), författare till flera böcker, inklusive Ch'i (Unfinitude Ed.Nèpe), I Marseille (Ed.Cornaway),  (Ed.AIOU) ..

blaine-1
Julien Blaine