BBB Johannes Deimling

 

BBB Johannes Deimling, Tyskland

 

Född 1969, bor och verkar i Berlin och Fredriksstad.

BBB Johannes Deimling har sedan 1988 arbetat som konstnär inom performancekonst, video, objekt och installation, teckning och ljud. Deimling har i synnerhet blivit uppmärksammad internetionellt för sina performance verk. I ett antal performancekonst festivaler, på utställningar och i det offentliga rummet ahr han presenterat sina efemära verk i Tyskland, Polen, Schweiz, Estland, Österrike, Rumänien, Frankrike, Italien, Spanien, Storbrittanien, Tjeckien, Holland, Israel, Kanada och Kuba.

Under termen "agierte Bilder" - d.v.s. agerade bilder har han sedan 1995 skapat levande bilder som han kontexutaliserar i en specifik illustrerande aspekt. Han utvecklar en performance utifrån en idé eller ett koncept som han sedan solidifierar i en ontisk konkret verklighet.

I presentations ögonblicket skapas en bild som fokuserar på vardagslivet eller situationer av social konflikt. Därigenom upppstår en agerande bild, som pekar bortom känslo upplevelsen, då Deimling med varje handling alienerar oss från det vardagliga. Han använder vanliga objekt på ett förändrat sätt, vänder upp och ned på handlingarnas förlopp eller stannar upp i en pose, som först tycks konstig, men vars betydelse efterhand fördjupas. Den kreativa handlingen är här i uppmärksamhetens centrum. I den ultimata skapade bilden uppvisas den precist planerade konsekvensen av den första uppstående gesten.


bbbcremehead2010
BBB Johannes Deimling. Cream head. 2010.