TEMA

LIVE ACTION - I TIDEN

Efter 12 års existens, har Live Action idag en i hög grad etablerad position på den internationella performancekonst scenen. Vi försöker ständigt innovera i vår event design, hur vi presentrerar nutida konst. Men också hur vi praktiskt implementerar tanken om kulturell demokrati, vilket för oss inte enbart är Live Actions varusymbol, men en fundamental pelare i får event design. Liksom för den delen vår internationalism. Sedan starten för tolv år sedan har vi producerat verk av över 180 konstnärer från 43 länder, Live Action exemplifierar en internatonalism som är i tiden.

Det är sant att Sverige alltid har varit ett land med en uttalad internationalism, som välkomnat människor från andra länder med en naturlig gästfrihet. För vårt land är ett land karakteriserat av immigration. Även vår monarki är resultatet av immigration med Bernadotte släktn som utomordentligt exempel med sitt ursprung i Frankrike. Göteborg där Live Action har sin bas, är också en symbol för internationalism, inte enbart som hamnstad med en omfattand internationell handel. Men även arkitekoniskt, med sin stadskärna byggd och ritad av immigranter från Skottland och Holland på 1700-talet.

Temat för detta års 12e upplaga av  Live Action är en parafras på kungahusets motto För Sverige – I Tiden. En devis som vi finner inskriven på varje svensk enkrona. Det är ett motto som passar Live Action idag, ja mer än någonsin. Inte enbart för att vi presenterar en tidsbaserad konstform.. Men för att vi tror att den internationalism och kulturella demokrati som vår festival är ett uttryck för, är exakt det : I Tiden. Vår vilja att föra ut en nutida konst och en konstform i en mänsklig skala till folket, till medborgarna, utan undantag eller exkludering, är fundamentalt demokratiskt. Det är I Tiden, och vi är just det : demokratiska fundamentalister.

Performancekonst när den genomförs i det offentliga rummet är förmodligen den hittils mest demokratiska konstformen. Den involverar och engagerar sin publik, den låter tom ofta publiken delta i verket. Det är en till sitt uttryck icke-hierarkisk konstform och är starkt mänsklig i sin attityd. Det är en på många sätt ren konstform, utopisk men samtidigt verklig. När vi förra året under sommaren presenterade våra konstnärer utomhus i Bältesspännarparken såg vi hur den utopiska idén om kulturell demokrati plötsligt förverkligades. Intresset och engagemanget från medborgare ur olika generationer och samhällsgrupper, invandrare, pensionärer, lika väl som föräldrar med barn, var verklig. Över 90 personer deltog i den kinesiska legendaren, Huang Rui’s verk I-Ching, och fick var och en ett för konstverket designat paraply i gåva. I ett annat verk av den polska konstnären Arti Grabowski deltog förortsungdom med action och humor. Dessa var exemplariska verk av internationalism, deltagande, och kulturell demokrati i praktiken. Men än mer, det var ett showcase av verklig integration, som gick bortom gränser av ålder, kultur, klass, kön, etc. Det var någonting som gick bortom en tänkt utopi om hur samhället skulle kunna vara. Lendena i människors ansikten, skratten och känslan av tillhörighet var påtaglig.

Idag, i en tid där rasism, anti-semitism, nazism, islamofobi, homofobi och olika sorts fobiska ideer kommer till uttryck och propageras, ofiltrerade i våra mass medier, är det grundläggand att vi som en internationell nation står upp för våra sociala och mänskliga värderingar som demokratiska fundamentalister. I en tid när hattal etiketteras som yttrandefrihet, när nazister i uniform marscherar och attackerar medborgare med grovt våld, när extremhögern obestraffade får genomföra bombdåd, och mordbrand mot flyktingförläggningar är vardag, har vår demokrati undergrävts. Då måste vi stå upp som demokratiska fundamentalister för att ta ställning mot det skamlösa, det ignoranta, med de medel som vi fortfarande har som medborgare. Konst skall absolut int tjäna någon politisk ideologi, men den skall tjäna de värderingar som gör vår demokrati och konstnärliga frihet möjlig.

Live Action 12 inskriver sig I Tiden, i en tid där symbolisk handling är nödvändig. Därkonst behöver engagera sig med frågor som samhällsutvecklingen påtvingar oss. Vi behöver uppvisa demokratins frihet, för att gå emot hat tal, vi måste säga, nu är det nog ! VI måste enas som demokratiska fundamentalister för att hedra våra förfäder, våra föräldrar och för att försvara våra barn. Med Live Action – I Tiden !