Joakim STAMPE

 

Joakim STAMPE, Sverige

 

Född 1959, bor och verkar i Göteborg.

Joakim Stampe är idag en av de ledande performancekonstnärerna i Sverige. Sedan 2006 har han skapat mer än 100 performanceverk och är regelbundet inbjuden till festivaler och evenemang världen över. Han har presenterat sina verk i över femton länder i Europa, Asien,  samt i  Nord- och Sydamerika.

Född i en kreativ miljlö, där båda föräldrarna var välkända politiskt engagerade konstnärer, började Joakim Stampe tidigt med att måla och teckna. Från målardukens värld började han snart att utforska måleri på olika sorters av objekt, och blev i början på 90-talet mer och mer engagerad i gatumåleri, street art, i det offentliga rummet. Men en viss försmak för måleri på sten och berg. Från 2006 och starten av Live Action som han var med om att grunda, började Stampe mer och mer att fokusera på performancekonst. Men utan att för den skull lämna gatukonstens offentlighet, där han under senare år har  utvecklat ett vatten måleri.

Som en ytterst fantasifull konstnär är det svårt att kategorisera Stampe’s verk till en särskild stil. I sitt arbete har han en förkärlek att finna och använda sig av nya och outforskade material. Performancekonstens egna egenskaper som  tid, kropp och tanke, mänsklig skala och den roll som intuition och fantasi kan spela kommer genomgående till uttryck i hans œuvre. Vanligtvis undgår han att reproducera eller upprepa tidigare verk. Han är också känd för att medvetet utvidga och innovera sin palett av de material och objekt han använder sig av. Han försöker så kontinuerligt att förnya och finna nya material och skapa sin egen objekts värld i en vilja att gå bortom de traditionella och alltmer banaliserade material som används inom nutida performance. Om förnyelse är ett ledord i hans skapande, förlitar han sig i själva skapande processen på sin egen intuition och fantasi utifrån de valda objekt som han använder eller för den delen inte använder sig av. De poetiska bilder han skapar i en sorts assemblage form kan ibland berätta en historia. Vare sig det handlar om hans egen personliga bakgrund, politik och händelser i samhället eller både ock, skapar han bilder av poesi som ibland är konceptuella, men alltid känslomässigt engagerande.


Joakim_1Joakim Stampe. Project 16 – Hostage. Rostrum Gallery. Malmö, Sweden 2012. Photo : Chuyia Chia.