Skörhet

Temat för den 18:e upplagan av Live Action är den Skörhet, som kännetecknar vår tid i skuggan av krig, migration, inflation, recession, extremism och geoekonomiska förändringar.

 

Denna nya bräcklighet som nyligen har gjort sig gällande tar sig också uttryck i en ny oförsonlig auktoritärism. Det som för bara ett par år sedan verkade omöjligt är i dag en reell möjlighet. I denna situation spelar konst och kultur en central roll för att hålla samman samhället, för att överbrygga dess sinne och själ, och upprätthålla en medvetenhet om etik, yttrandefrihet, pressfrihet och motsätta sig alla auktoritära åtgärder för att undertrycka och censurera åsikter som inte är konforma. Att värdesätta en motsatt åsikt som en blomma, som ger de egna argumenten djup och resonans, för att undvika at falla i den enkla tankefällan av fördömande och hat.

En civiliserad nation är en nation som upprätthåller mångfald, som stöder konst och kultur som låter den frodas, som ger sina medborgare tillgång till dess olika manifestationer, från det som är mainstream till det experimentella. Live Action tillhör den senare kategorin genom att ge medborgarna fri tillgång till banbrytande performancekonst från hela världen. Denna form av tillgänglighet är utopisk till sin natur, men är ändå en modell för hur konst genom att placera sig på gator och torg i det offentliga rummet öppnar upp för en verklig synlighet, som engagerar fantasin hos alla, och i synnerhet hos dem som aldrig går in på ett konstgalleri eller ett museum. Det som faktiskt står på spel i denna gemensamma skörhet är nationens själ, som helt enkelt kommer att försvinna om vi inte ger den luft och frihet att andas. Om vi inte stimulerar den med fantasi och kritiskt tänkande, och naturligtvis med personlig styrka och självkänsla. I ett bredare perspektiv är detta målen för Live Action: att ge och utbilda, att öppna sinnen och förkroppsliga en kulturell modell för konst med en tydlig funktion i samhället, som ger mening och personlig styrka, som ett medel för individuell utveckling. inflytande och självkänsla, kommer samhället att misslyckas. I ett bredare perspektiv är detta målen för Live Action: att ge och utbilda, att öppna sinnen och förkroppsliga en kulturell modell för konst med en tydlig funktion i samhället, med mening och personligt inflytande, som ett medel för individuell utveckling.