PROGRAM

 

Programmet för den sjätte upplagan av Live Action Göteborg – International Performance Art Festival inleds torsdagen den 26e maj på Världskulturmuséeet klockan 19.30 och fortsätter sedan på fredagen den 27e och lördagen den 28e maj vid samma tidpunkt och på samma plats.

På fredags eftermiddagen och lördagseftermiddagen går Live Action Göteborg dessutom ut på stan och fortsätter med offentliga performances på Kungsportsplatsen, Brunnsparken och Gustav Adolfs torg. När konstnärerna anländer till Göteborg väljer de själva de platser de önskar genomföra sina verk på. Vilket är anledningen att ingen innan festivalen vet om de exakta platser konstnärerna kommer att arbeta på. Ni kommer dock att upptäcka konsten i er omedelbara närhet ikring de huvudpunkter i stan som Live Action Göteborg valt ut.Rosvik
Peter Rosvik. Infr'Action Sète 2010.