Chuyia CHIA

 

Chuyia CHIA, Malaysia/Sverige

Född i Malaysia, bor och verkar i Göteborg.

 

Född i Malaysia, bor och verkar i Göteborg.

Chuyia utforskar måleri, installationskonst, digital representation och performancekonst. Hennes verk fokuserar på globala frågor, särskilt när det gäller livsmiljö, mat, identitet och kultur. Hon uttrycker mening genom handling och tittar på perspektiv på hur kroppsspråk och handling fungerar i olika sammanhang som gör det möjligt att kommunicera med betraktaren. Frågan om hållbarhet öppnar i dag ett nytt område för hur performancekonst som en efemär konstform kan presenteras och samlas in offentligt, liksom på institutioner eller museer.

Chia kombinerar ofta performancekonst med hantverk, video och fotografi och fortsätter att utforska olika konstformer med ett öppet sinne. Hennes serier av verk som "Knitting the Future", "The Leek Warriors" och "Gardening", som ingick i båda hennes separatutställningar sedan 2018, utgör en berättelse om människans komplicerade förhållande till jorden, den jord som vi alltid har exploaterat för att bättre passa våra behov av livsmedel och byggnader. Hennes verksamhet är inte begränsad till enskilda konstnärer, utan som medgrundare av ett performancekonstkollektiv "Communication Laboratory/ComLab Sweden" sedan 2010, där hon tar initiativ till, organiserar och uppträder kollektivt i det offentliga rummet. Hittills har hon deltagit i festivaler, utställningar och konstverksamheter i mer än 35 länder, bland annat i Östasien, Sydostasien, Asien-Pacific, Europa, Norden, Ryssland, Baltikum, Nordamerika, Sydamerika och Afrika.

 

Chuyia Chia. Composition of Fall Macau 2019, Photo : MIPAF