Nigel ROLFE

 

Nigel ROLFE, Irland

Född 1950, bor och verkar i Dublin.

"All art-making is a live endeavor, but performance artists make live images their focus. Images are made and witnessed before their audience and not in some previous time and space. For me, this challenges art as a commercial product and the trade of art as its central value, but it is also urgent and direct, taking risks. When done well, this is vital. The job of good work is to be remembered and the job of great work is to contribute to the subject and to the wider world. Keep on keeping work live and presenting it directly as the work". Artist Statement to Casting fate (to the wind) Return. - Revisiting 46 years ago 1974-2020

 

Nigel Rolfe är en av legendarerna inom nutida performancekonst och har tidigare arbetat tillsammans med konstnärer som Joseph Beuys och Mario Merz. Han har varit verksam som performancekonstnär sedan 70-talet och har nyligen även rört sig mot foto och video. Men alltid med bilder som utgår från hans performances, eller de specifika objekt som han har använt sig av. Nigel Rolfe har under de senaste 30 åren nått ett internationellt renommé för sitt noggranna utförande av den estetiska gesten i en samverkan mellan kroppen och den materiella världen. Rolfe’s verk omfattar många olika medier och inkluderar såväl audio och ljud produktion som video och fotografi. Han är dock i synnerhet känd för sina live verk, och har genomfört performances i det tidigare östblocket, Nord Amerika och Japan. Han har deltagit i såväl Kwangju biennalen (1997) som Sao Paulo biennalen (1998) Hans retrospektiva utställning Archive visades vid the Irish Museum of Modern Art (1994) i Dublin, och Nigel Rolfe Videos 1983-1996 ställdes ut som en retrospektiv installation på Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (1996).

Han är dessutom en av de mest eftertraktade pedagogerna inom performancekonst idag och är Visiting Professor in Fine Art vid Royal College of Art i London, samt Senior Visiting Critic för post-graduate kurser i nutida konst vid flera universitet i USA och Europa. Under 80- och 90-talet var han en av de ledande medlemmarna i den pan-europeiska gruppen Black Market International.

Sedan det sena 90-talet har han gjort solo performance vid bl.a. the National Sculpture Factory i Cork (1998), the Cork Film Centre (2002), the Church Gallery i Limerick (2003) och Mount Shannon, Co Clare (2004) båda som delar av det nationella programmet vid the Irish Museum of Modern Art.  Nigel Rolfe deltog 2012 på Infr’Action i Sète samt vid Guangzhou Live, liksom vid Live Action 8. 

 

 

Nigel Rolfe. Infr'Action Venezia. juni 2013.