ZHU Ming

 

ZHU Ming, Kina

 

Född 1972 i Changsha, Hunan provinsen. Bor och verkar i Peking.

Zhu Ming är utan tvekan en av Kinas’ viktigaste nutida konstnärer. Han tillhör Pekings East Village grupp som i början av 90-talet var ledande i Kina vad gäller myskapande och experimentell konst. Zhu har fortsatt att sträfa efter att skapa en konst som är sann mot sig själv, och i sig själv.

Hans såväl poetiska som konceptuella arbete tar som utgångspunkt bilden av en person (eller ibland flera personer) som är innesluten i en halv-transparent uppblåst plast sfär, en sorts bubbla. En helt klart originell bild som är såväl arkaisk som ikonisk, utifrån Zhu utvecklar ett mycket visuellt arbete med ett ständigt växande antal lager av betydelser och sammanhang, handlingar och bilder.

En bild, en handling och utgångspunkt från vilken allt är möjligt. Han har uppgett att han "ser bubblor, som finns och snabbt försvinner, som en metafor för livet, från en generation till en annan". Givetvis kommer även andra associationer upp, som det pre-natala tillståndet, människans födelese, men även alienation eller för den delen efemära existens. Det är dessutom en bild av något inneslutet, av ett tillstånd där individen betraktas utifrån och som framhäver ett inifrån - utifrån förhållande till världen, livet och samhället.

 


Zhu-MIng_4
Zhu Ming. 9 March 2003. (detalj). Performance realiserad inom ramverket av Liquid Sea, Contemporary Art Museum of Sydney, Australia.