Nathalie Mba BIKORO

 

Nathalie Mba BIKORO, Gabon/Frankrike

 

Bor och verkar i Berlin.

Nathalie Mba Bikoro är en interdisciplinär konstnär vars verk utvecklar projekt mellan samhällsgrupper och samlar sönderbrutna berättelser för en social förändring genom identitet, minne, dialog, historia och flerspråkighet. Hennes interdisciplinära praktik inkorporerar en syntes av samverkande engagemang, internationell samhälls dialog, kropps politik och utveckling över kontinenter genom ett sammangående av kreativa praktiker inom performancekonst, ljud och vokal konst, film, litteratur och musei arkiv, kroppskonst installation och blandade visuella medier. Hennes praktik utgår ifrån och har utvecklat ett språk genom cancer fysio-terapi i sin personliga strid med leukemi cancer under 90-talet. Hennes kritiskt kreativa praktik inspireras av historier, arkiv och teorier om post-kolonialism, diaspora, migration, identiteter aftro & alter modernism och kulutr. Hennes verk uppenbarar och skapar stunder av syntes och harmoni mellan till synes disparata kunskapskroppar, kulturella traditioner och värdesystem. Ett utforskande av en kreoliserad identitet, arv, minne och hemland, undersöker Bikoro det kolonialas förflutna och tyranni, köns diktat, traditioner och mytologier. Med hennes såväl pedagogiska som allegoriska tillvägagångssätt, markerar Nathalie Mba Bikoro de olika toner i ett samhälle delat mellan vanföreställningar och ritualer, där det själv fullbordande beror på val möjligheten. Hon är som en neo-Griot för oändliga tider & rum.

Nathalie Mba Bikoro är Associate Lecturer i Filosofi & Konst och bidrar regelbundet till internationella seminarie workshops. Hon är curator för utställningar som vill stödja yngre konstnärer som (Art Lab Open The Gate London) samt chef för DNA Arts Foundation i Gabon, ett öppet rum för utbildning, konst och kultur. Hon bidrar ofta till akademiska publikationer,  där hennes senaste artikel publicerades i Norge under titeln : "How To Conjugate? Apoptosis of Identityhaned Tongues and Drexciyan Moves in African Diasporic Narratives Futures. Re-Experiencing identity with Resonances of Form-Ideas Between Tradition & Modernity".

Hon har ställt ut internationellt som på Washington's National Museum of African Arts (2013), Cutlog New York (2013), Perpendicular Brazil (2011), African Heritage London (2010), Museum Africa Johannesburg South Africa (2011), SAVVY Contemporary Gallery Berlin (2011), EPAF11 Warsaw (2011), bland många andra. Hennes verk har ingått i Senegal´s Dak´Art Biennale 10th edition (2012) där hon tilldelades två internationella pris som  Afrique Soleil Bamako Mali and Fondation Blachere France. 

Hon föreläser, som bl.a.  'A gaze through the lens of Contemporary African Performance' South London Gallery (2011), LAPsody 3rd International Conference & Festival for Live Art and Performance Studies vid Teaterakademin i Helsinki (2011), Greenwich International Post-Graduate Research Conference (2008-2011), bland många andra.


Bikoro