KONST ÄR FRIHETENS VETENSKAP

JOSEPH BEUYS

 

Denna 17:e upplaga förkroppsligar Live Action’s återkomst i samhället. Vi lever i en ny postpandemisk era som definitivt kännetecknas av en sinnesförändring. Något har hänt med oss alla, och även om det är svårt att sätta fingret på vad, är vi alla medvetna om det. Live Action överlevde pandemin tack vare det orubbliga stödet från våra offentliga finansiärer, Göteborgs stad, Västra Götalands regionen och Statens Kulturråd.

Nu är vi tillbaka och presenterar performancekonst liksom tidigare år i det offentliga rummet, på allas vår gemensamma mark. Vi firar denna återkomst genom att helt enkelt vara där, genom en blygsam närvaro, under tre dagar i Göteborgs centrum. I tre visuellt och socialt skiljda offentliga rum på stadens huvudgata, Avenyn. Vi börjar vid dess topp i det öppna utrymmet utanför Stadsbiblioteket, torsdagen den 15 september kl. 12.00. Vi fortsätter nästa dag, fredagen den 16 september vid samma tid i Avenyns mitt, i Bältespännarparkens grönska mittemot det gamla operahuset. På eftermiddagen lördagen den 17 september avslutar vi Live Action 17 i den livliga änden av Avenyn, Brunnsparken, en knutpunkt för kollektivtrafik och möten, en plats som förbinder alla förorter och innerstadsdelar i staden, med ett flöde av människor i tiotusental.

Precis som staden Göteborg är Live Action’s program internationellt, och som sådan ett skyltfönster för den mångkulturella värld vi alla lever och verkar i.  I år har vi bjudit in konstnärer från förutom Sverige även Schweiz, Irak, Irland, Malaysia, Mexiko, USA samt tre konstnärer från Afghanistan. Ett land som i dubbel bemärkelse har ett förhållande till Sverige. Å ena sidan genom Sveriges’ militära engagemang i Afghanistan i tjugo år (2001-2021), ända fram till förra årets kaotiska avresa av västerländska trupper. Å andra sidan humanitärt i och med att vårt land har tagit emot flyktingar, på flykt undan den konflikt som vår egen nation tog del i militärt. Ett humanitärt engagemang som mer än vårt militära engagemang under många år har varit föremål för politisk debatt, och fortfarande är det. Det är trots allt chockerande att Sverige i dag skickar tillbaka afghanska asylsökande flyktingar till den nuvarande talibanregimen, med alla dess möjliga konsekvenser.

Live Action har i år ersatt sitt visuella kvälls program med ett program av ord, idéer och tankar, en social skulptur för att tala med performancekonstens anfader Joseph Beuys. Det genomförs på och i samarbete med Galleri Thomassen, och är en förändring vi kände blev mer och mer nödvändig. I synnerhet efter de senaste två årens covid-19 isolering. Det är ett diskussion program som syftar till att undersöka och utforska konstnärernas idéer om olika frågor, som konst & frihet, konst & geo-politik samt konst och kulturell demokrati. Allt i form av en öppen diskussion mellan fyra konstnärer och en moderator.

Live Action är i dag en veteran inom performancekonst i den meningen att vi har funnits med som ett ledande event de senaste 17 åren. Men i sin attityd och förhållningssätt till mediet är vi helt klart en ungdom i den såtillvida att vi ständigt söker förnyelse genon att utforska nya konstnärer från olika delar av världen med en föränderlig event design. Samtidigt är det viktigt för oss att konstnärer av rang skall kunna återkomma, de fortsätter ju trots allt att verka, vilket inte får förbises.

17 år av passion och engagemang känns bra att se tillbaka på. Det har skapat ett stort antal erfarenheter och vänner, möten och många många riktigt utmärkta konstverk. För oss är varje år ett nytt år, varje konstnär en ny artikulering av visuell potential och distinkt estetik. Vi hoppas att ni kommer att uppskatta årets upplaga av Live Action och det oväntade, artikulerat av konstnärer med djup, i ett program som självklart är 100 % jämställt.

.