Chu Yia Chia, Malaysia

 

Född 1970, bor och verkar i Singapore

"Styrkan i att använda kroppen som media och medium ligger i dess intensitet och interaktivitet, när verket knyts till publiken, vare sig det gäller olika fysiska eller känslomässiga nivåer. Kroppen väljer i sin egen rätt, att reagera, kontrollera, att vara passiv eller aktiv, och likaså när, var eller för den delen hur.

Jag väljer att fokusera på olika sorts sinnestillstånd vad gäller psykologiskt och mentalt välbefinnande som svar på krisen och aktuella frågor. Växthuseffekten och global inflation är de huvudfrågor gentemot vilka de flesta måste anpassa sig eller lida av.

Råvaruprisernas ökning skapar upplopp och kaos i vissa länder i tredje världen utvecklingsländer. Okunnighet i att  tillvarata naturresurser, politiskt spel, människors girighet har orsakat avfall som har lett till förstörelse av tillgångar och förorening av miljön, och vidare blivit ett hot till allas liv. Det är de oskyldiga som betalar priset.

För mer info, klicka här.

Chu-Yia-Chia
Chu Yia Chia.The Green Goddess. Yogyakarta. Indonesia. 2007.