Anna KALWAJTYS

 

Anna KALWAJTYS, Polen

Bor och verkar i Gdansk.

Anna Kalwajtys tog examen vid konstakademierna i Gdansk och Poznan. Om hon i sitt konstnärskap framförallt fokuserar på efemär konst arbetar hon även med installations och videokonst. Kalwajtys använder provokationen som instrument för att kunna illustrera olika liminala existentiella situationer. Hon menar att performancekonsten ifrågasätter vissa aspekter i människans villkor inom nutida kultur och betydelsen av dessa faktorer i konstruktionen av identitet och socialt överskridande. Anna Kalwajtys fokuserar på mänsklighetens begränsningar genom att undersöka ämnen som social kannibalism, ömesidig social utslagning, uteslutandet av svagare individer, förtryck och isolering.

Anna Kalwajtys är vid sidan av sin konstnärliga verksamhet även involverad i olika tvärvetenskapliga och curator projekt inom performancekonst. Senare projekt är Antropo-performance vid Institutet för Etnologi och Kulturantropologi och Urban Transitions International Conference vid Handelshögskolan i Poznan.

Anna Kalwajtys. Poland. Freeing the Mind. 7a*11d - International Festival of Performance Art. Toronto, Canada. 2012.