John COURT

 

John COURT, Storbritannien/Finland

Född 1969 i Bromley, Kent, bor och verkar i Lappland, Finland.

Sedan 1999 har John Court använt sig av arbetsdagens åtta timmar som ett kritiskt redskap för att undersöka inte bara arbete och samhälle, men även dess inramning av ekonomi och tid. Court arbetar huvudsakligen med varaktiga s.k. durationella performances och använder sig av upprepning, tid och utmattning som kompositionella redskap för denna förkroppsligade analys på en makronivå. Samtidigt utforskar han på en mikronivå sina egna personliga erfarenheter, och svårigheter, från sin barndom till idag. I sina verk ersätter Court berättandet med den repetitiva handlingens existentiella ifrågasättande av tid och alienation. Men också av livet självt. För Court är detta inte enbart en konceptuell konstruktion, men idéer som har utvecklats och är rotade i hans egna personliga erfarenhet och liv. Som vidare skapar ett hållbart uttryck och fusion av det personliga med det universella.

John Court utexaminerades 1994 från Camberwell School of Art, London och från Norwich School of Art and Design in 1997 med en examen i Skulptur. Han flyttade till Finland 1997 och bor och verkar i Lappland nära den arktiska cirkeln. Hans arbeten har ställts ut i Storbritannien, Skandinavien, Tyskland och Kina, och hans performances har fängslat publik över hela världen i olika evenemang som Guangzhou Live (2013, 2010), Infr’Action Venezia (2013), SpaceX Gallery Exeter in UK (2012), ANTI Contemporary Art Festival in Finland (2010), the Venice Biennale (2005) and the Liverpool Biennial (2004).

John Court deltar för tredje gången på Live Action, där han tidigare presenteades 2006 och 2013. Inbjuden för att delta i Live Action’s durationella programdel, Live Time, har Court skapat ett nytt unikt verk som ingen tidigare sett eller upplevt, inte ens han själv…

För mer information, vänligen besök John Courts' website

Play video

John Court. Art Tra. Live Action 2. 2006.