15 ÅR AV LIVE ACTION

Live Action firar sitt femtonårs jubileum med ett nytt hälso-medvetet online format. Det är förmodligen idag det enda säkra sättet att uppleva konst. Live Action 15 är ett jubileum på många nivåer. Dessa 15 år har varit en underbar resa av konstnärlig mångfald med häpnadsväckande konstverk framförda live av mer än 200 konstnärer från över 50 länder. Vårt format har förändrats genom åren och metodiskt utforskat nya sätt att presentera performancekonst. Vi har emellertid alltid hållit varit trogna vår övertygelse om vikten av att visa denna konstform med sitt avant-gardistiska attityd i både institutionell miljö och i det offentliga rummet kulturellt demokratiska kontext. Vårt gemensamma rum som vi kallar det är i sig kraftfullt och skapat för rörlighet och mänsklig närhet vilka också är inneboende i performancekonsten. Detta 15-årsjubileum förkroppsligar också vår egen uthållighet och koppling till denna avantgardekonstform som arrangörer. 15 års organisering av årliga evenemang är krävande, men vi har aldrig tvivlat på dess betydelse eller bett om något i gengäld. Förutom att vara på en plats och i ett ögonblick där konst möter människor. Det är vår belöning. Att leva och vara en del av den upplevelsen motiverar oss att fortsätta att framhärda. Kort sagt, det är en passion.

Konst är, som vi ser det, en motor för ett civiliserat och demokratiskt samhälle. Utan det riskerar vi alla att hamna i motsatsen. En värld utan konst och kutlur. Konst står i total opposition till hatspråk, rasism, karikatyrvärderingar av kulturer och människora och alla befintliga mänskliga fobier. Det är en bro som kan göra skillnad för oss alla på grund av sin mänsklighet. Den har en enastående kvalitet som en trigger för att få oss att tänka och känna på annorlunda och förhoppningsvis nya sätt. Begreppet konst som en trigger betyder i princip att när du har upplevt ett konstverk är det inte över, det är inte slut. När det är effektivt, när det har djup, fortsätter dess emotionella och intellektuella betydelse att fungera inom dig, medvetet och omedvetet, och genererar nya inspirerande tankar och känslor i ett kontinuum. 15 år som triggers är uppenbart värt att fira, och det är en ära för oss att vara en del av det. I år har avtryckarens form dock fullständigt förändrats.

När vi 2019 började förbereda den 15: e upplagan med vår årliga projektplan och bidragsansökningar, kunde vi inte föreställa oss vad som skulle hända oss 2020. Vi var som de flesta chockade över virusets spridning och dess hastighet. Vi förstod dock omedelbart att vi inte bara behövde skjuta upp utan även grundläggande förändra våra planer för Live Action. Det viktigaste var att göra en säker festival. Det måste vara hälso-medvetet såväl i symbol som i praktiken. För konstnärerna, för oss som arrangörer och våra volontärer, men också för allmänheten. Vi förstod att för att uppfylla dessa villkor var vi tvungna att organisera det som ett online event. Det fanns helt enkelt ingen annan lösning. Onlineupplevelsen skiljer sig naturligtvis oerhört mycket från den närhet mellan konstnär och betraktares som performancekonst förkroppsligar. Men de extrema omständigheterna gav oss helt enkelt inget val.

Vi övervägde aldrig livestreaming, eftersom konstnären sällan har någon kontroll över det visuella resultatet på den andra sidan av skärmen. Något vi anser är grundläggande. Istället utforskade vi online konstens historia, eller tv-konst som det hette i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Vi studerade i djupet det genombrott som film och tv-producenter som tysken Gerry Schum gjorde med sin banbrytande Fernsehgalerie, eller för den delen belgaren Jef Cornelis produktioner. Det fick oss att förstå vikten av begränsad längd för all skärmupplevelse. Något som ytterligare motsvarade två andra variabler, den faktiska tid som de flesta besökare på gallerier och museer lägger för att titta på ett konstverk och tidsbegränsningarna på dagens nya sociala medier. Det utopiska löfte om TV-konst som Gerry Schum formulerade med tanken att sända nutidskonst till medborgarnas vardagsrum är idag möjligt med internet och sociala medier. Men naturligtvis med en annan problematik än de mediepolitiska överväganden som de nationella tv-bolagen med sin autokratiska makt att öppna eller stänga ned visionära idéer som exempelvis Gerry Schum’s. Live Action 15 träder såtillvida in på ett nytt territorium, nytt genom att det i en brett konstnärligt uppdrag på djupet utforskar hur man kan formulera en konst i relation till sociala medier genom klassiskt samtida konstformer som performance och video. Naturligtvis är detta inte ren performancekonst. Men det är så nära performance som vi kan komma i ett konstmedia som video. Det som är intressant i denna utställning är mångfalden, visuellt och konceptuellt, med sina 30 olika visioner, tankesätt och uttryck. Det är denna mångfald, denna blomma med sina blad, som bör ses som 15 års jubileumets styrka.

Till detta event har vi bjudit in 15 kvinnliga och 15 manliga artister. Varje konstnär ombads att förverkliga ett 60-sekunders performance-to-video-arbete. Festivalen pågår i 15 dagar och visar därmed två artister per dag på vår webbplats liveaction.se och därefter på sociala medieplattformar som facebook, instagram och youtube. Festivalen öppnar den 15 november 2020 kl. 15:00. Välkommen till onlineupplevelsen av Live Action 15.

Jonas Stampe & Joakim Stampe

LIVE ACTION 15

NOVEMBER 15-29 2020

At 15:00

Location : www.liveaction.se

Curator : Jonas Stampe


ARTISTS :

Wathiq AL-AMERI, Switzerland

Maline CASTA, Sweden

Chuyia CHIA, Sweden

Loïc CONNANSKI, France

John COURT, England

Jinling DONG, China

Saskia EDENS, Switzerland

Benedikte ESPERI, Sweden

Arahmaiani FEISAL, Indonesia

Dan FRÖBERG, Sweden

Stein HENNINGSEN, Norway

Pekka KAINULAINEN, Finland

Anna KALWAJTYS, Poland

Frantisek KOWOLOWSKI, Czech Republic

Tanya MARS, Canada

Carlos MARTIEL, Cuba

Monali MEHER, India

Linda Mary MONTANO, USA

OU Zhihang, China

Guadalupe NEVES, Argentina

Lilibeth Cuenca RASMUSSEN, Denmark

Anne ROCHAT, Switzerland

Nigel ROLFE, Ireland

Raeda SAADEH, Palestine

Joakim STAMPE, Sweden

Jiri SURUVKA, Czech Republic

Mauritz TISTELÖ, Sweden

Valentin TORRENS, Spain

Roi VAARA, Finland

Rong XIE, China/ UK