LIVE TIME

LIVE ACTION innoverar i sin event design med programdelen Live Time, vars nyckelord är tanken om förlängd publik tid. Ett koncept som vill förenkla publikens möjligheter att tillgodogöra sig, se och uppleva vår tids mest avant-gardistiska och fria konstform. Men också ge utrymme för ett av performancekonstens mest spännande format, det durationella. Direktupplevelsen av det konstnärliga skapandet är något fascinerande. Vilket är varför vi låter en konstnär veckovis från den 30 juli till den 30 augusti skapa ett verk live utomhus under 72 timmar på utvalda platser i Göteborgs stadsrum (från torsdag kl. 14.00 till söndag kl. 14.00).

Live Time ger publiken tid och möjlighet att komma och gå - och inte minst återvända i ett showcase av några av de mest framstående experimentella konstnärerna inom dagens performancekonst XIAO Lu från Kina, ARAHMAIANI från Indonesien, Lilibeth CUENCA RASMUSSEN från Danmark, Nigel ROLFE från Irland och Joakim STAMPE från Göteborg och Sverige.

Först ut är Nigel ROLFE, professor vid Royal College of Art och en legendar inom performancekonst. Rolfe har tidigare presenterats på Live Action 2013 och 2014 och presenterar sitt verk ReRun vid fontänen I Bältesspännarparken.

Veckan därpå kommer Lilibeth CUENCA RASMUSSEN från Danmark som deltog på förra årets Live Action och som kort därpå visades retrospektivt på Röda Sten. I år har vi gett henne uppdraget att genomföra ett durationellt konstverk Human Being Human under 3 dagar vid Götaplatsen.

Under Kulturkalaset kommer Göteborgs egen son Joakim STAMPE och en av medgrundarna av Live Action att genomföra ett durationellt verk, Black Carboniferous Poetry, i Kungsparken bakom Stora Teatern. Veckan därpå anländer den internationellt kända indonesiska konstnärinnan ARAHMAIANI från Tibet där hon delvis arbetar i projekt med lokalbefolkningen. ARAHMAIANI’s 3 dagars verk Shadow of the Past genomförs i Trädgårdsföreningens gröna lugn.

Sist ut i Live Time är den legendariska kinesiska konstnärinnan och feministen XIAO Lu som under tre dagar kommer att skapa sitt plats specifika verk Emptiness vid den röda stenen vid Röda Sten.


ARAHMAIANI, Indonesia. I LOVE YOU. Esplanade, Singapore. 2009. © Arahmaiani FEISAL.