COMMON GROUND

Common Ground är en av festivalens grundpelare, som en modell för kulturell demokrati. De konstnärer som deltar i LA 18 presenterar under tre timmar och tre eftermiddagar sina verk samtidigt i det offentliga rummet framför Stadsbiblioteket torsdagen den 7 september 2023, kl. 12.00-15.00, fredagen den 9 september, kl. 12.00-15.00 i Bältesspännarparken, och lördagen den 9 september, kl. 12.00-15.00, i Brunnsparken.

Vi använder alla det offentliga rummet varje dag som ett rum som vi alla har tillgång till. Som sådan förkroppsligar denna gemensamma plats demokratin, som tillhör alla medborgare. Ett rum som också passar de rörliga och mänskliga kvaliteter som är inneboende i performancekonst och förkroppsligas av Live Action. Välkommen att utforska Common Ground, en mötesplats för fantasi och mänsklig potential.

 

CITY LIBRARY.
Torsdag/Thursday September 7,
12.00-15.00

Jon Tangpaiboon. SUE : Sweden
Tang Guo. It’s Raining Under the Umbrella
Anna Kalwajtys. Untitled
Enrique Ježik. Four letters.
Arti Grabowski. Agoraphobia.
Saskia Edens. Untitled.
Irma Optimist. Saturation Point
Nigel Rolfe. Alphabet

 

BÄLTESSPÄNNAR PARKEN.
Fredag/Friday September 8,
12.00-15.00

Benedikte Esperi. Succcessions.
Vaida Tamoševičiūtė. Untitled
Arti Grabowski. Agoraphobia.
Saskia Edens. Untitled
Kurt Johannessen. Untitled.
Irma Optimist. Saturation Point
Nigel Rolfe. Small Trees

 

BRUNNSPARKEN / LEJONTRAPPAN.
Lördag/Saturday September 9,
12.00-15.00

Benedikte Esperi. Succcessions.
Vaida Tamoševičiūtė. Untitled.
Nigel Rolfe. Black Cloth-Waving
Jon Tangpaiboon. SUE : Sweden
Tang Guo. It’s raining under the umbrella
Anna Kalwajtys. Untitled.
Enrique Jezik. Four Letters