Loïc CONNANSKI

 

Loïc Connanski, Frankrike

 

Född 1958, bo och verkar i Paris.

Connanski har arbetat som videokonstnärer i över 17 år. men är trots det ganska svår att kategorisera inom nutida konst. Han är en ganska störande konstnärr. Han arbetar med förlöjligandet som metod. Connanskis film teknik ligger nära Nelson Sullivan's den New York baserade video konstnären. Connanski är helt klart den totala motsatsen till det politiskt korrekta i det att han alltid säger vad han tycker, och det ganska direkt.

Connanski är dessutom som han själv uttrycker det, en "ego jägare", han jagar helt enkelt många av konstvärldens egon och ifrågasätter i sina intervjuer deras praxis, grunderna för deras konsntärsskap. Connanski är en intellektuell som arbetar med negationen av den intellektuella diskursen.

Han började nyligen att arbeta inom performancekonst, även om man kan se hans video baserade verk som performances framför en kamera och sen sända på fransk tv. Connanski har en korrosiv humor där den överväldigande kvalitén är hans kärlek till språket. Hans älskade mål och fiende är televisionen och det officialiserade språket, kring vilket han genomför en komplett demontering av dess framträdande sken eller som han kallar det "illusionernas labyrint".


4C6F69632D436F6E6E616E736B692C4672616E63652C4D592D4F5247414E49432D54494D452C666F746F2D62792D6C756F2D6D696E672D322D283529
Loïc Connanski. Guangzhou Live 2010.