Shannon COCHRANE

 

Shannon COCHRANE, Kanada

”Mitt arbete drar in publiken i en ny relation mellan konstnären och de själva. Det använder fritt idén om att människor samtycker om sociala institutioner och ger dem mening liksom att de är ense om sina roller inom dessa konstruktioner. Mitt arbete söker utvinna en tyst överenskommelse från publiken att bli samverkande deltagare i produktionen av ett verk som inte kan göras av en ensam person, enkla handlingar som utförs tillsamans på en plats för en social interaktion.”

Shannon Cochrane är en Toronto baserad performancekonstnär. Hennes arbete undersöker publikens relation till konstnären genom att dekonstruera den formala presentationen av performancekonst, av den sociala interaktionens estetik, och författarskapets roll, repertoar samt arkivet för performancekonstens egen praktik. Hon har deltagit i performancekonst festivaler världen över. Hon är den nuvarande chefen för FADO Performance Art Centre i Toronto, (1993) ett konstnärsdrivet konstcenter som presenterar nutida performancekonst året runt. Hon är även en grundande medlem, co-curator och organisatör av Kanadas ledande performancekonst evenemang, biennalen 7a*11d International Festival of Performance Art (1997) i Toronto.

Shannon Cochrane. Guangzhou Live 4. November 2013. © Ou Zhihang.