THEME

Denna fjärde upplaga av Live Action Göteborg fokuserar på begreppet "överlevnad". I en tid där världen genomlever en kris såväl vad gäller ekonomi som klimathot, arbetslöshet eller global fattigdom, är frågan om överlevnad kanske mer aktuell än tidigare.

Hur gör vi för att överleva i en tid där mänsklighetens existentiella grundfrågor ställs på sin spets ? Vad har konsten och människan att ge för alternativ i denna omvandlingens tid ? Förmår vi tala om det, förmår vi agera eller bör vi bara invänta tiden och förloppets slut.

Live Action Göteborg 09 söker inte ger ett svar på problematiken, men vi vill åmtinstone ställa den i högsta grad relevanta frågan : vad handlar överlevnad om ? vad handlar våra liv om ? Vilken handling är överlevnadens ?

 

Bogota20072
Elvira Santamaria. Bogota. 2007.