Vassya VASSILEVA

 

Vassya Vassileva, Bulgarien/Kanada

Är verksam i Sofia, Bulgarien och i Toronto, Kanada.

Vi talar om performancekonst, och jag har inte så mycket att säga, utöver en allegori som jag kommer att tänka på. Föreställ er ett stort rum med två vidöppna dörrar på var sin sida. En sponsrad cyklist som i full fart kör rakt igenom rummet, susande förbi en instruerad publik. För de som förespråkar en institutionellt korrekt uppfattning : finns där tid, rum och kropp. Kontakten med publiken ges av allas försök här och nu att upprätthålla cykelns körfält. Denna ”externa” bild kom till mig nyligen om så bara för att ironiskt rotera min erfarenhet som performancekonstnär och publik. Lika spännande och kraftfull som denna allegori är, kauteriserar den även genrens möjligheter. ”

Jag kan inte tro att tidigare, kronologiska versioner av mig själv att ha spelant violin, bränt bildäck, utexaminerats som bagare, att ha vunnit en regional schackturnering, administerat en huvudstads vatten distribution, att ha talat franska, deltagit i studentprotester mot regeringen, bränt mer bildäck, arbetat på ett arkeologiskt museum, ängat mycket tid åt måleri och teckning, att ha gått på universitet, varit engagerad i olika arenor för performancekonst, givit föreläsningar, skrivit brev och sen gått till postkontoret för att posta dem, att ha kommit långt in i Kingston fängelset rakt genom huvudingången för att bli utsparkad några minuter senare, och avsatt tid till andra påminda och frammanade yrken, vars avsiktligainnehållförefallermigsåotydligaidag.