Emelié STERNER

 

Emelié STERNER, Sverige

Bor och verkar i Göteborg.

 

Emelié Sterner är en bild- och performancekonstnär och skådespelerska som arbetar med performance, installation och scenkonst. Hennes verk har presenterats i grupputställningar och på scener, både nationellt och internationellt. Sterner har en BFA i bildkonst från Högskolan för Design och Konst - Valand. Hon har studerat skådespeleri och bildkonst vid förberedande skolor och är utbildad dramapedagog. Sedan 2017 driver hon scenkonstduon Slip of the Lip tillsammans med dansaren och koreografen Tanja Andersson där de fokuserar på kollaborativa och tvärvetenskapliga processer. Hennes arbete relaterar ofta till frågor kring klass, samt socialt och kulturellt kapital/feminism/mödraskap i relation till både det privata och offentliga rummet. Sterner är för närvarande intresserad av att utforska energiöverföringen mellan person och objekt. Genom att undersöka olika former av existens av kroppslig närvaro i ett konstverk, ställer hon frågorna: Kan essensen behållas efter att den har bytt form? Genom att arbeta med förhållandet mellan den performativa handlingen och den materiella vilan, fråga: Hur länge kan den kroppsliga närvaron påminnas? Det som inte finns där är det som ekar mest.   

Emelié Sterner. Kvalitetstid. 2022.