Agnes Yit, Malaysia

Född 1975, bor och verkar i London & Singapore.

Statement :
Som en konstruktiv konstnär försöker jag ständigt att utforska olika aspekter av uttryck och experiment i mina verk. Genom performancekonst och installationer tillåter mig att vidare uttrycka mina tankar och presentera processen i mitt arbete. Men också för att samla och återspegla dagliga tankar som jag utvinner ur vardagliga erfarenheteter. På så sätt tillåter detta medium mig att vidareförmedla detta till andra människor i en omedelbar "live" situation, som är högst spontan och interaktivt kommunikativ. Kroppslig kommunikation sedd genom performancekonstens handlingar är ett viktigt medium för att brygga kommunikations klyftan mellan olika sociala nivåer, kön, övertygelser, bakgrunder, kulturella och religiösa olikheter.

Jag improviserar när jag för mina performances, den underliggande betydelsen av varje gest som jag gjort tycks omvandlas från min ursprungliga intention under performancens gång, och härleda till en nivå av spontan interaktion mellan publiken och mig själv. Jag tror på att göra offentliga performances som ett sätt att generera ett medvetande hos publiken angående sociala frågor som omger våra liv var enda dag.  För mig är performancekonst en omedelbar och ögonblicklig konstform som förmedlar ens tankar och överbryggar medvetandets kommunikations moment, genom performancekonstnärens uttryck som nästan omfamnar alla mänskliga sinnen i ett ögonblick.

Agnes-Yit2