Hampus Pettersson

 

Hampus Pettersson, Sverige

 

Hampus Petterssons arbete är inriktat på att gestalta olika interaktiva processer som kan användas för att ge upphov till upplevelsen av ett subjektskap. Att undersöka de strukturer och system i vardagen som bildar ramarna för upplevelsen av att finnas till. Detta kan uttryckas i form av en ständig dynamik, en process utan ände där verkligheten hela tiden omskapas. Levande konstellationer av intryck, känslor, tankar, drifter och minnen som medieras genom varandra. Där meningsskapande och känslan av intentionalitet bildar narrativa väv som spänner över tid och rum. Till LiveArt festivalen kommer Hampus att genomföra en serie vandringar där olika strategier används för att finna nya sätt att navigera i och förhålla sig till stadsrummet.

För mer information, var vänlig och besök Hampus Petterssons website.


hampus2
Hampus Pettersson. © Hampus Pettersson.