LA14

Konst är och kan vara ett redskap som höjer vår medvetenhet. Inte bara om oss jälva och andra men om samhället i stort. Konst har en utbildande egenskap. Det är naturligtvis inte dess syfte. Men från den kan vi lära oss att se saker, handlingar och människor, från andra perspektiv på nya sätt. Konst kan naturligtvis vara reaktionär och uttrycka låst sinne, men den kan också få oss att ifrågasätta våra egna tankar och vissheter, vår praxis. Konst när den fungerar på detta sätt kan utveckla en förståelse mellan människor, kulturer och nationer och verka som en bro mellan vad som framstår som motsatser. Och manfestera en icke-dualism, d.v.s. ett inkluderande synsätt. 

Det är ingen tillfällighet att detta års 14e upplaga av Live Action startar på den svenska nationaldagen, den 6e juni. Vi ville fira den genom en kavalkad av tankeväckande verk skapade av konstnärer från hela världen. Att visa en annan idé av nationen, mer nutida och mer med sin tid. Närmare hur vi alla verkligen lever i internets globala by, än den gamla romantiska idén om nationalstatens stängda murar. En idé som i praktiken kan sluta i ett sieg heil eller någonting än värre.

Live Action eller Love Actin som vi också har blivit kallade äger rum på 3e Våningen  (kvällsprogrammet) med dess vänliga, öppna och enastående svarta och vita rum.  Inträdet till Live Action är gratis, vilket det har varit sedan starten 2006. Detta då vi vill vårda tanken om kulturell demokrati.

Denna tanke är en grundprincip för festivalen och manifesteras i vårt eftermiddagsprogram Common Ground som äger rum utomhus i centrala Göteborg vid Stadsbiblioteket (fredagen den 7e juni) och Brunnsparken (lördagen den 8 juni) .

Välkomna !!

Poster_Live_Action14_2