LA DIALOG


 

ART = FREEDOM

TORSDAG 15 SEPTEMBER 2022, 18:00-19.30

# GALLERI THOMASSEN, Götabergsgatan 32, Göteborg

Moderator : Thomas OLDRELL

Konstnärer :

John COURT, Storbritanninen/ Finland

John HALPERN, USA

Kubra KHADEMI, Afghanistan/ Frankrike

Emelié STERNER, Sverige

"Konst är frihetens vetenskap" sa Joseph Beuys med ett visst filosofiskt djup. Det är naturligtvis en tanke som är öppen för diskussion. Men dess innebörd har en kraftfull potential. Vad är frihet, vad är vetenskap och vad är konst? Dessa frågor är förmodligen för omfattande för att diskuteras denna kväll och i detta format, men kan utgöra en konceptuell bakgrund. 

Vad vi vill undersöka här är hur konstnärerna förhåller sig till konstvärlden och dess ekonomi, dess economy of attention och estetik. Hur förhåller de sig till konstsystemet, marknaden och dess ramar? Har de utvecklat några strategier för att hantera detta? Hur har de utformat sin konstnärliga och personliga överlevnadsstrategi?

 

ART = GEOPOLITICS

FREDAG 16 SEPTEMBER 2022, 18:00-19.30

#  GALLERI THOMASSEN, Götabergsgatan 32, Göteborg

Moderator : Thomas Oldrell

Konstnärer :

Kaveh AYREEK, Afghanistan/Norge

Chuyia CHIA, Malaysia/Sverige

Diana SORIO HERNANDEZ, Mexiko / Finland

Ali THAREB, Sverige/Irak

 

Den pågående documenta-utställningen i Kassel har synliggjort en konstvärld bortom det västra halvklotet. Documenta kritiserades ganska omgående i våra medier utifrån såväl  politiska som estetiska och professionella utgångspunkter. Oavsett orsak för kritiken, utgör årets  Documenta en backdrop till kvällens diskussion som vill ututforska konstens geopolitiska aspekter i relation till konstnärens egen praktik. Hur är det i att praktisera som utländsk konstnär i ett nytt land? Som emigrerad konstnär förändras ens konstnärliga artikulation eller sociala uppdrag?  Eller förblir det konstant ?  

 

PUBLIC SPACE vs WHITE BOX

LÖRDAG 17 SEPTEMBER  2022, 18:00-19.30

#  GALLERI THOMASSEN, Götabergsgatan 32, Göteborg

Moderator : Thomas OLDRELL

Konstnärer :

Markus HENSLER, Schweiz

Sara NABIL, Afghanistan/Tyskland

Pavana REID, Thailand/Norge

Nigel ROLFE, Irland

För Live Action är det offentliga rummet ett socialt rum, en mötesplats för alla, en gemensam grund som också är namnet på vårt utomhusprogram. I själva verket är det ett utrymme där människor från olika sociala kategorier kan mötas av en slump. Det är också en arena för den kulturella demokrati som vill ge alla tillgång till samtidskonsten med dess passion och sociala uppdrag att förmedla bilder av det andliga och poetiska, politiska och sociala.

Kvällens dialog syftar till att utforska hur det är att arbeta utomhus i det offentliga rummets gemensamhet och sociala sammanhang i förhållande till konstinstitutionen som arena  ? Hur tänker konstnären och vad händer i praktiken i dessa två olika sammanhang? Tänker de på den fysiska arkitektoniska ramen eller på platsens historia och funktion eller är det mer i förhållande till dess dagliga användare?