HANDLEDARE

 

iLAS handledare är de välkända konstnärerna och pedagogerna Marilyn Arsem (School of the Museum of Fine Art, Boston) och Tanya Mars (University of Toronto Scarborough) liksom konsthistorikern och curatorn Jonas Stampe. Det är helt klart en möjlighet för iLAS deltagare att ha två så erfarna handledare som Arsem och Mars närvarande samtidigt. 

Detta är en av de grundläggande tankarna bakom iLAS, nämligen att dra nytta av den naturliga närvaron av en konstnär och pedagog som inte alltid gör workshops utanför sin utbildningsinstitution. Att använda sig av den specifika kunskap och pedagogin hos var och en för att främja fältet.

Vad som gör iLAS till något utöver workshops som presenteras i samband med en festival är att de verk som presenteras under LA 7 integreras i ett studie program som tar fasta på de visuella, konceptuella och estetiska förståelsen av verken som presenteras som sådana. Det är integrationen av dessa två delar inom samma ramverk som gör iLAS till en utbildnings innovation inom fältet.


Aitchison_iLAS_Tutors