LA 11

LIVE ACTION goes mobile i sin elfte upplaga. Från den 19e augusti till den 10e september 2016 presenterar ett av Europas ledande performancekonst evenemang, konstnärer från hela världen i Göteborg, men även i tre andra nav i Västra Götaland, Borås, Skövde och Trollhättan. I årets line-up av Live Action’s ingår några av de främsta konstnärerna från USA, Kuba, Kina, Indien, Storbritannien, Italien, Polen, Norge och Schweiz.

Efter förra årets framgångsrika 10 års jubileum som visade en större foto utställning Live Global på Göteborgs Stadsbibliotek, en serie föreläsningar Live Talk, och under fem veckor den experimentella durationella programdelen Live Time, fortsätter Live Action i sitt elfte år att förnya sig och utforska nya vägar inom performancekonsten. Vi fortsätter det framgångsrika Live Time, samtidigt som vi introducerar ett nytt tema med Live Mobile, som undersöker mobilitet, en av konstformens grundläggande uttrycksformer.

I sin problematisering av mobilitet fortsätter Live Action dess uttryckta och medvetna mål att fördjupa förståelsen av performance som konstform. Naturligtvis kan ingen bättre än konstnärerna själva visa olika sätt att förstå och förkroppsliga mobilitet. De tänker och skapar annorlunda, kommer från skilda bakgrunder och kulturer, och för med sig sina olika erfarenheter. Denna 11e festival skiljer sig implicit från de tidigare upplagorna, i det att vi i för första gången lämnar konstinstitutionen för att även presentera vårt kvällsprogram i vårt gemensamma offentliga rum.

Vid sidan av denna strukturella förändring av vår event design, är vi ytterst glada över att även i år kunna presentera ett program med några historiskt betydelsefulla performancekonstnärer jämte ett antal erkända och yngre talanger från hela världen.

Sedan vi startade Live Action för elva år sedan har vi presenterat några av de mest framstående internatonella konstnärerna. Med sin betonade vilja att formulera en offentlig kulturell demokrati som ger alla tillträde till nutida experimentell konst, är Live Action en möjlighet vem som helst att komma och utforska de mest fängslande bildkonstnärerna från hela världen.

Vi är redo i år igen att svara på de återkommande frågorna: vad gör hon/han ? Vad betyder det ? Svaret kommer naturligtvis att vara densamma. Tänk själv, tro på dig själv, på din egen fantasi. Ge din tanke makt !