Irma Optimist Rita Marhaug

 

LIVE ACTION 16 

Live Action firar sitt sextonårsjubileum under detta andra pandemi år med ett hälsomedvetet covid-säkert online format. Det är tyvärr fortfarande idag det enda säkra sättet att uppleva samtidskonst. Även om skärmupplevelsen skiljer sig från en live action är video ett konstmedium som historiskt sett är kopplat till performancekonstens allra första pionjärer med Wolf Vostell, Nam Jun Paik, Yoko Ono, Charlotte Moorman, James Lee Byars och Joseph Beuys, för att bara nämna några. Skärmkonstens ursprung är således intimt förknippat med performancekonst, såväl som objekt och som verktyg för att dokumentera det efemära mediet. Även om de är ytterst olika är båda formerna historiskt kopplade till varandra, vilket inom ramverket för dagens nya social-media-konst äger en stor potential att expandera mot nya målgrupper.

När vi inför förra årets upplaga började undersöka vilket format vi skulle använda, tänkte vi aldrig riktigt på live streaming. Det ger konstnären allför liten eller ingen kontroll alls över det visuella resultatet. Något som vi ser som väsentligt, då en skärm alltid och endast är en skärm. Istället undersökte vi onlinekonstens ursprung, eller tv-konsten som den kallades i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Vi studerade de genombrott som gjordes av filmregissörer och tv-producenter som tysken Gerry Schum med sitt banbrytande Fernsehgalerie, eller för den delen belgaren Jef Cornelis' produktioner. Det fick oss att förstå betydelsen av att begränsa konstverkens tidsrymd, vilket dessutom överensstämde med två andra samtida variabler. Nämligen den faktiska tid som de flesta besökare på gallerier och museer i genomsnitt ägnar åt att se på ett konstverk, samt de tidsbegränsningar som dominerar inom sociala medier. Live Action 16 utforskar således ett nytt område genom en ytterst bred konstnärlig beställning. Vi undersöker hur man kan formulera en social-media-konst genom samtida klassiska konstformer som performance och video.

Live Action 16 är ett uttalat internationellt, jämställt och generationsöverskridande evenemang, med en eklektisk visuell och konceptuell mångfald som generellt alltid kännetecknar Live Action’s produktioner. 16 kvinnliga och 16 manliga konstnärer ombads att förverkliga ett 60 sekunder långt performance-till-video verk i ett kvadratiskt format. Live Action 16 pågår i 16 dagar och kommer precis som i vår förra upplaga 2015 att presentera två konstnärer per dag såväl på vår webbplats liveaction.se som på Instagram, Vimeo och Facebook. Festivalen öppnar den 8 augusti 2021 klockan 16.00 lokal tid. Vi hoppas att du kommer att finna den lika intressant och givande som vi gör. 

Välkommen att uppleva Live Action 16 på nätet – covid säkert. 

Jonas Stampe & Joakim Stampe, grundare LIVE ACTION

 

LIVE ACTION 16 

8 -23 AUGUSTI 2021 - 16:00

 

www.liveaction.se

instagram.com/live_action16

 

CURATOR

Jonas Stampe, Sverige/Kina

 

KONSTNÄRER

Analia BELTRAN I JANES, Spanien

Philippe BOISNARD, Frankrike

Gustaf BROMS, Sverige

Yingmei DUAN, Kina/Tyskland

Angelica FOJTUCH, Polen/Tyskland

Arti GRABOWSKI, Polen

Alejandra HERRERA SILVA, Chile/USA

HUANG Rui, Kina

Joël HUBAUT, Frankrike

Helinä HUKKATAIVAL, Finland

Enrique JÉZIK, Argentina/Mexiko

Kurt JOHANNESSEN, Norge

Sandra JOHNSTON, Storbritannien

Katri KAINULAINEN, Finland

Magnús Logi KRISTINSSON, Island/Finland

Liina KUITTINEN, Finland

Léa LE BRICOMTE, Frankrike 

Jason LIM, Singapore

Jodie LYN-KEE-CHOW, Jamaica/USA

Rita MARHAUG, Norge

Siobhan MULLEN, Storbritannien

Irma OPTIMIST, Finland

Tanja OSTOJIC, Serbien/Tyskland

Rainer PAGEL, Tyskland/UK

Olof PERSSON, Sverige

Peter ROSVIK, Finland/Sverige

Tomas RULLER, Tjeckien

Dimple B SHAH, Indien

Tomas SZRAMA, Polen/Finland

Carl-Michael VON HAUSSWOLFF, Sverige

Martha WILSON, USA

XI Jianjun, Kina/UK