LA9

Live Action går in på sitt nionde konsekutiva år, och om siffror är av betydelse, så har vi sedan starten 2006 presenterat över 350 verk realiserade live av fler än 150 konstnärer från över 30 länder. Live Action är idag ett av de viktigaste performancekonst eventen internationellt.

Sedan starten har Live Action haft ambitionen a skapa ett program som presenterar såväl legendariska konstnärer som yngre talanger. Det inter-generationella och inter-kulturella perspektivet på nutida performancekonst är av avgörande betydelse för dess utveckling. Vi är således nöjda med att även detta år ha lyckats uppehålla tidigare års ansträngningar och skapa ett program av mångfald där olika rörelser inom nutida performancekonst finns representerade.

Som en genuin festival för performancekonst fokuserar vi på det icke-koreograferade, det icke-repeterade, på det intuitiva om än planerade, på handlingar med mening. Årets curatoriska koncept är utvecklat från tanken om Actions of meaning, ett koncept med viktiga betydelser, inte enbart i relation till samhällsutvecklingen. Men också som en av performancekonstens inneboende egenskaper, till skillnad från den växande dominansen av koreograferad och formalistisk ”performance” som presenteras av större konstinstitutioner som Tate och MoMA New York.

Vad gäller finansieringen från nationella, regionala och lokala bidragsgivare noterar vi att bidragen till de koreograferade konstformerna vida överstiger det som tilldelas en experimentell och avant-gardistisk konstform som performancekonst. Det är en onaturlig situation som vare sig är hållbar eller kan accepteras.

Trots denna bidragssituation lever Live Action fortfarande tack vare en stark ideell grund, och fortsätter sitt äventyr in i det okända. Mot upptäckten av peformancekonsens mångfaldiga och fria uttryck med målet att främja en kulturell demokrati i praktiken, något det koreograferade och iscensatta har avsevärt svårare för.

Med Live Action anländer konstnärer från hela världen till Göteborg och denna nionde upplaga är ännu ett tillfälle att upptäcka, uppleva och tänka i mötet med ständigt förnyade konstnärliga perspektiv. Välkomna till performancekonst på en mänsklig skala.

John COURT; UK/Finland. 8 hours. DigitaLive. Guangzhou. January 2014.