DU Liang

 

DU Liang, Kina

 

Född 1966. Bor och verkar i Guangzhou.

Du Liang kommer från Jingmen i Hubei provinsen och tog 1989 examen från staden Shashi’s Konstakademi. Hans verk är såväl poetiskt som visuellt och uttrycker genom Tystnad en ödmjukhet inför varat sim får oss att tänka på Tao. Du Liang’s ödmjukhet är ständigt betingad av en respekt, ja en omtanke för sin nästa, för de grupper och människor som omger honom. Hans verk uttrycker en vilja till att dela, att vara delaktig, en gemensamhets känsla, i harmonin och viljan till försteålse av sina medmänniskor i sökandet efter en än djupare harmoni. Hans verk är också enkelt visuella och inkluderar ofta enkla objekt, men även ordinära gester, i handlingar som tar sin utgångspunkt i allas vardag. Vardagen i Kina.

Om Du Liang har arbetat med performancekonst i närmare tio år har han parallellt även utvecklat ett pedagogiskt arbete, i såväl en institutionell som självsändig kontect, riktad mot de allra yngsta. Som utbildningsansvarig vid Guangdongs Konstmuseum under flera år, grundade han slutligen 2006 i Guangzhou det självständiga projektet « Barnateljén - Den obegränsade tanken » i vilken konstnären och barnen utforskar självständigheten och friheten i det egna skapandet. Den intuitiva och tysta interaktionen med sin publik är ett villkor i Du Liangs verk. Det är ett utbyte mellan kultrer och över gränser utan något annat språk än det som erbjuds oss alla, det universella kroppsspråk som baseras på en vilja till förstålse. Du Liangs medverkan i Live Action är hans första utanför Kina.

 


Du-Liang_1
Du Liang. Unit. Guangzhou Live 2011. © Guangzhou Live & the artist.