Sara NABIL

 

Sara NABIL, Afghanistan/Tyskland

Född 1994 i Kabul, bor och arbetar i Frankfurt.

 

"Som afghansk kvinna har jag en djup känsla för mina afghanska medmänniskor, och därför är det mesta av min konst fokuserat på sociala och politiska frågor och positiva förändringar i kvinnors liv. Konsten är mitt vapen, den fungerar som ett verktyg genom vilket jag kämpar mot patriarkat, orättvisor, orättvis politik och ojämlikhet. Konsten är ett verktyg genom vilket jag kan uppnå mitt mål att bidra till att få samhällen att ansluta sig till jämställdhet mellan könen, principer om ett öppet samhälle, rättvisa och jämlikhet." Sara Nabil

Sara Nabil arbetar med installation, video och performancekonst och ifrågasätter maktmekanismerna, deras strukturer och konsekvenser. Hon kopplar samman minnen från sin barndom i Afghanistan med sina personliga observationer av aktuella frågor. Nabil sätter dessa frågor i centrum fokurs med det civila samhälle som känner av effekterna av politiska beslut, och hänvisar indirekt till de delvis ekonomiska intressen som ligger bakom dessa beslut.

Sara Nabil avslutade gymnasiet i Kabul och studerade därefter statsvetenskap vid ett av Kabuls universitet fram till 2015.då hon emigrerade till Tyskland. Efter ett år lyckades hon komma in på ett av de bästa tyska konsthögskolorna. Konst har varit hennes favoritområde från 14 års ålder till idag. 

Sara Nabils verksamhet började när hon bara var 14 år gammal, en flicka som tillbringade sin barndom i skuggan av krig och extremistiska ideologier och världens mörkaste regim, sina tonår under krig och hopp om fred. Detta fick Sara att leta efter ett sätt att uttrycka sina ord, vilket hon först fann i konsten. År 2006 inledde hon sin konstverksamhet från Center for Contemporary Arts Afghanistan och har deltagit i mer än 40-45 utställningar både i och utanför Afghanistan. Internationella utställningar har också visats i länder som Tyskland, Frankrike, Norge, Spanien, USA, Italien, Nepal, Indien, etc. Sara Nabil är medlem av Center for Contemporary Arts Afghanistan och medlem av dess rådgivande nämnd. Hon är också en av grundarna av Women's Art Center i Afghanistan, det första och enda konstcentret för afghanska kvinnor. År 2011 erkändes hon som en av pionjärerna inom konstområdet av det afghanska ministeriet för kvinnofrågor och "Khurasan Charity Foundation". Hon är också en av grundarna av "Shamama Gallery". Shamama Gallery är det första konstgalleriet som grundades av en grupp på fyra kvinnor och som grundades 2014 i Afghanistan. Sedan 2015 har hon varit vice ordförande för Afghan Women Coordination nation association i Afghanistan och hon har nyligen grundat en organisation som heter "like-minded women" tillsammans med två andra kvinnliga kollegor i Europa.

Sara Nabil är konstnär och aktivist för mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, flyktingar och sociala aktivister.