Saskia EDENS

 

Saskia Edens, Schweiz

Saskia Edens arbete involverar många konstmedier : video, måleri, smält metall, gjutningstekniker, keramik och performance samt de 4 elementen. Det som råder och ligger till grund för dessa olika discipliner är energi, handling, tid och vad som möjliggör förändrade sammanställda tillstånd och medvetandetillstånd. Is blir till vatten, metall stelnar, värme skapar metamorfoser. Genom rituella handlingar blir processens magiska dimension märkbar. Med hjälp av experimentella och arkaiska metoder utforskar hon livets väsen, vilket återspeglas i det fysiskt elementära men också i kulturhistoriens början. Som ett sätt att visualisera det använder hon sig av vetenskapliga metoder och förfaranden för avbildning, som förvandlar energin i den performativa kroppen till bilder. I många av Edens verk är kroppsenergin katalysatorn för omvandlingsprocesser.

PHIve är en handling inuti pentagonen, en sökning om naturens inre geometri, inklusive människan. Pentagrammet, ett magiskt tecken, innehåller i sig det gyllene snittet i varje diagonal, vinkel, etc .. Siffrorna som hörs uttalas genom voice-over är det gyllene numret och dess oändliga decimaler: 1,61803398874989484820458683436563811772030917980576286213544862270526046281890244970720720418939113748475408807538689175212663386222353693179318006076672635443338908659593958290563832266131992829026788067520876689250171169620703222104321626954862629631361443814975 .........

Véronique Yersi

Edens

Saskia Edens. Andetag.Guangzhou Live 4. Kanton, Kina. 2013.