Valentin Torrens

 

Valentin Torrens, Spanien

 

Född 1951, bor och arbetar i Barcelona.

Från skulptur till installation vidare till att börja praktisera performance under 90-talet och framåt – Valentin har genom sin alldeles särskilda performancekonst fått visa upp sitt arbete vid flera internationella festivaler runtom Europa, Amerika och Asien.

Konsten han skapar ifrågasätter media, politiken och samhället i stort. Han använder mycket humor och anspelar på det obetydliga, går ibland bortom logiken som finns i språket och utför handlingar som förvirrar allmänheten.


valentin-torrens2010-2017
Valentin Torrens