Helge Meyer, Tyskland

Född 1969, bor och verkar i Lengede.

Helge Meyer har varit medlem av Black Market International sedan år 2000. Simultant med sitt eget individuella konstnärskap har han utvecklat gruppen System HM2T.

Helge Meyer startade System HM2T tillsammans med Marco Teubner 1998, och har presenterat sina performances vid festivaler I Europa, Asien, Sydamerika, Kanada och USA. Meyer är utbildad i Cultural Studies vid Hildesheims Universitet i Tyskland. Han undervisar I performancekonst såväl genom workshops som teoretiskt på universitet och gymnasie nivå.
Sedan 2008 är han filosofie doctor i Konstvetenskap vid Akademin för Konst I Stuttgart. Hans doktorsavhandling som behandlar bilden av smärta publicerades som en bok samma år.

För mer info, var vänlig klicka här

_Live-Action-2006-Helge-M.2
Helge Meyer. Live Action Göteborg. 2006.