KONSTNÄRER

Live Action har sedan starten 2006 presenterat några av de mest experimentella och provokativa konstnärerna från den internationella performancekonst scenen. Över 150 konstnärer från 35 länder har deltagit i festivalen sedan dess start. 

Den konstnärliga kvaliteten är vår första referens, årets fjortonde upplaga är inget undantag. Live Action’s tyngd ligger i ett starkt varierat konstnärligt innehåll, en intresserad publik, och förmågan att få de främsta konstnärerna att komma. Som den amerikanska feministen och pionjären Martha Wilson som för Live Action 14 med dödande humor visualiserar Trump regimens absolut bästa sidor. Eller New York konstnären Dread Scott vars konstverk President George W Bush i ett historiskt uttalande 1989 kallade ”skamligt” och som den amerikanska senaten fördömde och slutligen förbjöd. Den polska konstnärsduon Ewa Rybska och Wladyslaw Kazmierczak har alltid stått upp för yttrandefriheten, även när järnridån iskalla övervakning var en levande verklighet. De tillhör performancekonstens absoluta spjutspets men drabbades 2010 av en politiskt grundad arresteringsorder i Polen, som gjorde att de i över 9 år inte kunde lämna Storbritannien där de bor. När arresteringsordern efter internationella protester lyftes för ett par månader sedan, såg Live Action det som sin plikt att omedelbart bjuda in dem till Göteborg. Handlingar äger mening, praktiskt och symboliskt. En konstnär som i sin vardag lever med ockupation, apartheid och ett övergripande förtryck är palestinskan Raeda Saadeh som bor och verkar i Jerusalem. En konstnär vars förmåga att gestalta en motståndets estetik är lika poetisk som inspirerande. I årets fjortonde upplaga får vi även se verk av tre återvändare, vars erfarna, intellektuella och experiment baserade konstnärskap håller dem vid konstnärligt liv. Anarkisten Valentin Torrens (Spanien), Duchamp och Debord experten Loïc Connanski (Frankrike) och frispråkaren Roi Vaara (Finland). Tre renomméer från avant-gardets universum vars integritet är obestridlig. Den 14e upplagans enda svenska konstnär Grebnellaw kommer egentligen inte från något land, men är ett kosmiskt frö som sås på våren för att ge liv åt nya varelser, former, växter, djur och människor.  Vi är också ytterst glada för att år få presentera en iransk konstnärinna, Shirin Abedinirad, på Live  Action 14. Den svenska ambassaden i Tehran nekade henne visum, så hon och vi överklagade till Migrationsdomstolen i Göteborg som dömde i Shirins favör. Ett hederligt och rättvist domslut som gör att sanktionerna inte kommer att ha någon effekt på årets Live Action.

POSTER_LA14_BW