Amanda Heng, Singapore

Born in 1951, lives and works in Singapore.

Amanda Heng har varit aktiv som konstnär, curator och genomfört workshops på den internationella konstscenen sedan 1980-talet.

Hengs' verk tar upp öster- och västerlandets kolliderande värderingar, traditioner och könsroller i kontexten av det mångkulturellt och snabbt föränderliga samhället i Singapore. Hennes senaste verk fokuserar på samarbete mellan människor inom alla sorts områden [såväl konst som icke-konst], i synnehet vad gäller människor med skilda kulturella och etniska ursprung. Hon anser att det är det bästa sättet att få en bättre förståelse för olikheter och komplexiteten i mångfasetterade relationer och samspel i världen.

Amanda Heng har genomfört performances och kollektiva interventioner och installationer i hela Sydostasien, såväl på ledande gallerier som på festivaler och konstnärsdrivna projekt i Japan, Thailand, Vietnam, Malaysia och Australien. Hon har också visat sina verk i utställningar i Tyskland, Österrike och Spanien. Som en betydelsefull nutida konstnär i Singapore och Sydostasien, har Heng också haft stort inflytande i organisationen och genomförandet av en mängd kvinnliga projekt, utställningar och evenemang, däribland : 'Women And Their Arts' [1991]; 'The Space' [1992]; 'Part of The Whole' [1994]; 'Memories and Senses' [1994]; 'Artists Project' [1994]; 'Women About Women '1998; and 'The Friday Event' [2000].

Heng
Amanda Heng. Sia Girl. Dresden.