• placeholder-header.jpg
    Amanda HENG

 

Amanda Heng, Singapore

Born in 1951, lives and works in Singapore.

Amanda Heng har varit aktiv som konstnär, curator och genomfört workshops på den internationella konstscenen sedan 1980-talet.

Hengs' verk tar upp öster- och västerlandets kolliderande värderingar, traditioner och könsroller i kontexten av det mångkulturellt och snabbt föränderliga samhället i Singapore. Hennes senaste verk fokuserar på samarbete mellan människor inom alla sorts områden [såväl konst som icke-konst], i synnehet vad gäller människor med skilda kulturella och etniska ursprung. Hon anser att det är det bästa sättet att få en bättre förståelse för olikheter och komplexiteten i mångfasetterade relationer och samspel i världen.

Amanda Heng har genomfört performances och kollektiva interventioner och installationer i hela Sydostasien, såväl på ledande gallerier som på festivaler och konstnärsdrivna projekt i Japan, Thailand, Vietnam, Malaysia och Australien. Hon har också visat sina verk i utställningar i Tyskland, Österrike och Spanien. Som en betydelsefull nutida konstnär i Singapore och Sydostasien, har Heng också haft stort inflytande i organisationen och genomförandet av en mängd kvinnliga projekt, utställningar och evenemang, däribland : 'Women And Their Arts' [1991]; 'The Space' [1992]; 'Part of The Whole' [1994]; 'Memories and Senses' [1994]; 'Artists Project' [1994]; 'Women About Women '1998; and 'The Friday Event' [2000].

Heng
Amanda Heng. Sia Girl. Dresden.