Yingmei DUAN

 

Yingmei DUAN, Kina/Tyskland

Född 1969, bor och verkar i Braunschweig.

YINGMEI DUAN är idag en av de viktigaste konstnärerna inom nutida performancekonst. Hon började sin konstnärliga verksamhet i Beijings nu legendariska East-Village avant-garde kollektiv i det tidiga 90-talet, med konstnärer som Ma Liuming, Zhu Ming, Zhang Huan m.fl.  Med vilka hon 1995 genomförde det idag historiska performanceverket ”To add one meter to an anonymous mountain”, ansett som en av klassikerna inom kinesisk nutidskonst.

Yingmei Duan fortatte att utforska avant-garde konst och performance när hon 2001 flyttade till  Europa och Hochschule für Bildende Künste i Braunschweig där hon även studerade för, och samarbetade med, Marina Abramovic  och Christoph Schlingensief.

AKTUELL

Yingmei Duan var nyligen aktuell med utställningen Art of Change : New Directions from China på Hayward Gallery med några av de främsta nutida kinesiska konstnärerna. Under utställningens tre månader arbetade Yingmei Duan dagligen med performances på det brittiska konstcentret. Det var en utställning som väckte stora rubriker i Storbritannien, och som även uppmärksammades i Sverige.

Bl.a. av Kulturnytts Mårten Arndtzén som menade att Duans verk ”slår Turnerpris utställningen”, och beskrev hennes performance verk på Hayward i London som ”en konst som vill något. Som har något att berätta, som vill kommunicera. Ungefär som den brittiska konst som gjorde Turnerpriset till en internationell angelägenhet, en gång i världen. ” 

Även Svenska Dagbladets Katarina Wadstein MacLeod menade i sin recension av utställningen att ”Yingmei Duans analogier med det ofria samhällets övervakning är mitt i prick. I ett kliniskt vitt rum står en statist med huvudet igenom en vägghylla, och både hon och åskådarna får testa var gränsen går för att hålla tanken fri medan kroppen är fången. De starkaste verken är precis som dessa: tystlåtna, obeständiga men etsar sig fast i minnet.”

Yingmei Duan är dessutom aktuell med en ny bok kring sina verk som kommer att publiceras på tyska, engelska och mandarin vid tiden för hennes LIVE AiR residensperiod och för vilken Live Actions' curator Jonas Stampe har skrivit förordet. ”Hennes integritet och konstnärliga uttryck är i högsta internationella klass" påpekar han. "Yingmei Duan är inte bara starkt engagerande i sina performances men i lika hög grad som människa.  Ett möte med Yingmei Duan är inte något man glömmer i första taget.”

Duan Yingmei har tidigare presenterats i Sverige av Live Action - internationell performancekonst festival i Göteborg samt av Lilith Performance Studio i Malmö.

Duan Yingmei har tidigare presenterats i Sverige av Live Action - internationell performancekonst festival i Göteborg samt av Lilith Performance Studio i Malmö.

Duan Yingmei. China/Germany. White Dream. © Yingmei
Duan Yingmei. China/Germany. White Dream. © Yingmei