LIVE TIME

Live Action fortsätter i sin elfte upplaga med den framgångsrika durationella programdel vi initierade med förra årets 10 års jubileum, Live Time. Dess konceptuella men humana event design ger publiken tid och möjlighet att komma gå - och naturligtvis att återvända i varaktiga presentationer av några av de mest framstående konstnärerna inom dagens performance. Vi har därför utvidgat Live Time till att omfatta ytterligare tre städer i Västra Götaland, Borås, Trollhättan och Skövde, för att ge en ännu bredare publik möjlighet att uppleva och utforska konstnärer de annars aldrig skulle möta.

Om Live Time skapades för att svara på den kritiska frågan formulerad i tanken om förlängd publik tid, var avsikten dubbel. Å ena sidan sökte vi underlätta människors tillträde till samtidskonst i dess mest banbrytande och fria form. Å den andra för att ge utrymme att presentera ett av fältets mest spännande format, tidskrävande s.k. durationella konstverk. Det är inte bara en fascinerande upplevelse av konstnärligt skapande, men också oerhört direkt. Live Time äger i sin event design ytterligare en egenskap som är unik för konstformen, omvandlingen av vårt gemensamma offentliga rum till ett upplevelsrum för fantasi och skapande.

Tre mycket olika konstnärer har bjudits in för att skapa specifika verk, i en event design som vi vet kommer att locka en professionell men också en icke-initierad publik med liten erfarenhet av nutidskonst. Live Time ger inte bara fysiskt tillträde, utan också och viktigast av allt, till fantasin och eget tänkande.

Vi är redo i år igen att svara på de återkommande frågorna: vad gör hon/han ? Vad betyder det ? Svaret kommer naturligtvis att vara densamma. Tänk själv, tro på dig själv, på din egen fantasi. Ge din tanke makt.