Valentin TORRENS

 

Valentin TORRENS, Spanien

 

Född 1951, bor och arbetar i Barcelona.

"Valentin Torrens är en internationell performancekonstnär, teoretiker och lärare av rang. Sedan början av 1990-talet har han genomfört performances i 29 länder i Europa, Nord-och Sydamerika och Asien där han presenterat sina verk som enmans actions i internationella festivaler och utställningar. Under de senaste sju åren har han dessutom arrangerat Territorio Perfomance i den viktiga tvärvetenskapliga Periferias festivalen i Huesca, liksom för den delen Territoris Nomades i Barcelona. Vilka båda tillhandahåller exceptionellta platser för många performance och intermedia konstnärer från hela världen. Valentin Torrens har vidare även lett många workshops i performance och publicerat konstnärs böcker och kataloger. Nyligen publicerade han boken Performance Pedagogy som innehåller dokumentation och kursmaterial från över 40 lärare och program som arbetar med forskning och undervisning av olika performancekonst genrer.

... I senare konstnärsuttalanden beskriver han sina performance i korta kommenterande och högst allegoriska fraser som har blivit hans signatur i en skriftform som perfekt matchar hans innovativa offentliga performance actions. Han skriver om anvädningen av skuggliknande sinnes projektioner” och den ”dematerialiserade kroppen”. Han skapar vad han kallar ”fusioner av handlingens närvaro” och dess ”semantiska konception” och om att främja en ”rumslig separation av de intellektuella planen i seendet”. Torrens använder sin kropp som en förmedlare av potentialen i att meningskapande vars sinnen genereras i publikens huvuden. Han skapar ”spel” från handlingens delar, alternativt avskiljer dessa delar, smälter dem samman, placerar dem i opposition till varandra, konstruerande noll summe påståenden för att investera dem i vad han kallar ”turens svängar och vändningar”. Han skapar handlingar som är tvetydiga formuleringar, obeslutsamma men ändå avsiktliga, och som ofta betonar utvecklingsmöjligheter. Han beskriver sina handlingar i platonska termer som ”skuggan av den verkliga saken i idealet. Bara skuggan kan nå idealets förstorade dimension.”. ”Subjektet är vad det anpassar och konsumerar i utbytet.”. Torrens utforskar en ”dubbel kod” mellan det verkliga och dess representation / konstnärens illusion som sin egen skuggfigur, och kontexten i sig själv som en skugga, som nödvändigtvis omvandlar såväl konstnären som kontexten. Torren lämnar detta med humor och liminalt spel som kortsluter språkets logik, och de medvetna och omedvetna formationerna i publikens huvud. ”Handlingen (är) under dåliga ljusförhållanden och betonar den direkta perceptionen.” 1.

Valentin Torrens kreativa process karakteriseras – mildrat - inte nödvändigtvis av vad han skall göra; inte av ett ”tänk om…” utan av ett ”vad som helst” som ger företräde åt potentialiteten och de medel utan slut som placerar honom i linje med Giorgio Agambens nutida filosofi där Melville’s Bartelby the Scrivener används som på en ”ren potentialitet. 2."

 

Bruce Barber, utdrag.


IMG_4266
Valentin Torrens. Untitled. Guangzhou Live 2011. © Guangzhou Live & the artist.