HUANG Rui

 

HUANG Rui, Kina

Född 1952, bor och verkar i Peking.

Huang Rui anses som en grundarna av den kinesiska scenen för nutidskonst som uppstod 1979 i kulturrevolutions kölvatten. Tillsammans med Wang Keping, Ai Weiwei, Ma Desheng, och Li Shuang grundade han den kinesiska avantgarde gruppen, the Stars, som var aktiv 1979-1983. En banbrytande grupp i kinesisk konsthistoria som det första aktiva konstnärskollektivet som gick bortom den rådande socialistik realistiska normen, men som också protesterade mot regeringens censur efter kulturrevolutionen.

Känd för sin sociala och kulturella kritik, i en samling verk som speglar det kinesiska samhället genom satir och hitoriska referenser. Huang Rui framstår idag som en av Kinas’ mest betydande intellektuella röster, inspirerad av såväl nutida västerländsk som äldre kinesisk filosofi, och då i synnerhet the Book of Changes, I-Ching, en teoretisk-filosofisk grundpelare även för konstnärer som Marcel Duchamp och John Cage eller för den delen Fluxus rörelsen.

Erkänd som en socialt orienterad, och därmed kontroversiell, konstnär, har Huang Rui under hela sin karriär fortsatt att vara en högljudd förespråkare för yttrandefrihet vilket ofta har ställt honom inför censuren.

Komplexfritt arbetar han gränsöverskridande i olika konstmedier som måleri, fotografi, grafik, installation och performancekonst, vilket inneburit att hans verk inte är lätt klassificerat. Förmågan att kombinera ett djupt intellekt med ett mycket känsligt och personligt förhållningssätt, i ständig förnyelse med verk som är såväl raffinerade i sin utformning som i sin intellektuella konception. Deras minimalistiskt yttre form döljer berg av betydelser och konnotationer som härrör från äldre kinesisk filosofi, samtida hyckleri och ekonomisk besatthet. Det finns aldrig enbart en betydelse dold i Huang Rui’s verk, snarare är dess komplexitet ytterst avancerad.

Huang Rui spelade även en avgörande roll i etableringen av konstområdet 798 Art Zone i Peking 2002. Han var dessutom en drivande kraft i arbetet med att skydda det från rivning 2004 och 2005. När 798 år 2006 blev det första statligt erkända och skyddade konstområdet i Kina, var det en framgång som i hög grad berodde på hans insatser för att främja områdets internationella profil genom grundandet av Dashanzi International Art Festival (Diaf) och publiceringen av boken Beijing 798.

Huang Rui har skapat ett specifik verk särskilt för Live Time, som kommer att presenteras vid Bältespännarparken i Göteborg den 26-27 augusti 2016, samt vid Stora Torget i Borås den 28 augusti.

Play video

Huang-Rui