Sandra JOHNSTON

 

Sandra JOHNSTON, Storbritannien

Sandra Johnston är en bildkonstnär från Nordirland som är internationellt aktiv sedan 1992. Hon arbetar främst inom områden som plats-känslig performance och installation. Johnstons verk har ofta varit involverade I att utforska följderna av trauman genom utvecklandet av handlingar av åminnelser som existerar som former av vittnesmål och empatiska möten. Johnston har haft flera utbildnings och forskningsuppdrag sedan 2002, däribland ett AHRC Research Fellowship vid University of Ulster i Belfast, som undersöker problem av "platstrauman". År 2007 var hon "Ré Soupault" gästprofessor vid Bauhaus-universitetet i Weimar. För närvarande kär hon kursledare för BxNU MFA vid University of Northumbria i England. År 2013 publicerade Johnston ett forskningsprojektsom doktorand med titeln " Beyond Reasonable Doubt: An Investigation into Concepts of Doubt, Risk and Testimony Explored Through Consideration of Performance Art Processes in Relation to Systems of Legal Justice. Fler av hennes konstverk har utvecklats efter intensiva samarbetsprocesser, under det senaste decenniet framförallt med Alastair MacLennan och Dominic Thorpe. Dessutom har Johnston varit engagerad i ett långsiktigt utvecklande av nätverk inom performancekonst.

Sandra Johnston. Whichever Silence You Chose to Fill. 2016
Sandra Johnston. Whichever Silence You Chose to Fill. 2016