Lee Wen, Singapore

Född 1957, bor och arbetar i Tokyo och Singapore.

Lees installationer och performances avslöjar och ifrågasätter ofta ideologier och värderingar, såväl hos enskilda individer som i sociala strukturer. Aktiv i skilda miljöer och länder, provar han olika kontexter. Hans verk försöker att kominera sydostasiatiska sammanhang med internationella strömningar inom nutidakonst.

Han är aktiv och engagerad i den nya generationens utveckling genom samarbeten, nätverk och dialog. Lee Wen ser konsten som en kulturell verksamhet för frigörelse och sociala förändringar.

År 2003 började han organisera "The Future of Imagination", en internationell performancekonstfestival i Singapore med diskussionsforum, dokumentation och presentation av performancekonst. Han är en Associate Artist med Substation och en Hedersmedlem av the Artists Village i Singapore. År 2005 tilldelades Lee Singapores kulturpris, the Cultural Medaillon.

Lee Wen är medlem i det legendariska internationella performance kollektivet Black Market International sedan år 2000.

Han har aldrig varit i Mongoliet.

För mer info, var vänlig klicka här .

2.DogManDomesticate
Lee Wen. Almost untitled: dog man domestic. Primera Bienal Internacional  de Performance DEFORMES 2006. Museo de Arte Contemporáneo MAC Quinta Normal. 3 November 2006, Santiago Chile