Analía BELTRÁN I JANÉS

 

Analía BELTRÁN I JANÉS, Spanien

Bor och verkar i Madrid.

Analía Beltrán i Janés har en examen från konsthögskolan vid Complutense universitet i Madrid. Hon arbetar med video och fotografi, men har sedan 2001 framförallt fokuserat sig på performancekonst.

Hennes performance verk kommer som hon själv skriver ”ur ett behov av att undanröja det konstnärliga föremålet, att skapa ett tydligare och mer direkt utbyte mellan människor och mig själv”. Ofta involverar detta direkt publikens eget deltagande. Hon försöker därför göra arbetet estetiskt enkelt, genom att ta hjälp av vardagliga föremål med en stark symbolisk laddning.

Beltrán i Janés vill att betraktaren tydligt uppfattar det budskap som hon söker förmedla. Eller snarare, att hennes arbete framkallar känslor som är inom alla människors räckhåll. Oavsett om de känner till de konstnärliga referenserna. Hennes verk är dock alltid öppet för en ytterligare, mer komplex, tolknings nivå där influenserna till hennes performances uppenbaras. Det kan vara allt från poesi och sånger till traditionella berättelser, men också frågor som berör hennes egen sociala bakgrund, i synnerhet genus frågor. Hennes performances fokuserar ofta på identiteten som kvinna, som spanjorska. Men även som människa i dagens samhälle utifrån teman som våld och samhällets olika maktspel.

Beltrán i Janés har deltagit i en mängd festivaler över hela världen som Acción!08MAD i Madrid, den 10e Havanna Biennalen (Cuba), Infr'Action 09 i Séte (Frankrike), Ebent 2010 (Barcelona), E`pipiderme, 2010 (Lissabon), Infr'action Venezia 2011, Perfomedia 2011 och 2012 i Bergamo och Venedic, Italy, Dimanche Rouge (Dic, 2011) Paris samt Guangzhou Live i Kina.

LIVE ACTION 8 presenterar hennes verk för första gången i Sverige.

Infr'Action VeneziaAnalía Beltrán i Janés. 1. June 2011. © Infr'Action Venezia och konstnären.